Na kolejce mareckiej

gazeta poranna 2 grosze
gazeta poranna 2 grosze

Niedawno pomiędzy Markami i Strugą najechały na się dwa pociągi, a obecnie mamy do zanotowania nowy fakt wymownie ilustrujący nieporządek panujący na tej kolejce. Przed kilku dniami na stacyę Struga przyprowadzono poranionego człowieka, aby udzielić mu pomocy lekarskiej, i nałożyć opatrunek. Na stacyi jednak nietylko niebyło potrzebnych bandaży, waty i t.p. środków opatrunkowych, ale nawet brutalnie odmówiono rannemu pomocy.

Obecny stan i przyszłość naszych kolei i kolejek dojazdowych

Kolejka marecka
Kolejka marecka

Na stacyi Pustelnik, będącej węzłem pobocznych linii fabrycznych i prywatnych zakładów przemysłowych, znajdują się murowane bydynki stacyjne, wodociąg i ubikacye dla personelu kolejowego. Na stacyi Struga — mamy również znakomite urządzenia stacyjne, werendy dla przyjeżdżających pasażerów z Warszawy, biura naczelnika stacyi oraz na pobliskim przystanku — „Wenecya” — specyalny budynek dla pasażerów wraz z bufetem dla spacerujących w poblizkim parku wycieczkowiczów warszawskich. W krańcowym punkcie kolejki — Radzyminie znajdują się nowe, w ubiegłym roku postawione murowane budowle stacyjne, urządzenia wodociągowe itp. Całokształt omówionych urządzeń kolejowych, inowacyj, oraz ustawiczne powiększanie taboru przewozowego wykazują dalekoidącą pieczę i starania akcyonaryuszów.

Telefon w pociągu

kolejka marecka  e
kolejka marecka e

Przed kilku dniami odbyły się na linii kolejki mareckiej, należącej do kolei Warszawsko-Wiedeńskiej próby telefonowania z pociągu, będącego w pełnym biegu. Nowy system jest wynalazkiem […]

“Rebe” jedzie

polak katolik e
polak katolik e

W Radzyminie mieszka cadyk żydowski — „mądry rebe”, który, mając posiadłość w Warszawie, musi często jechać osobiście odbierać komorne lub eksmitować lokatorów. O zamiarze przejazdu „rebego” — jego asystenci zawiadamiają kolejkę na parę minut przed czasem odjazdu według rozkładu. Wówczas pociąg z pasażerami w Radzyminie czy na Pradze stoi nieruchomo i czeka przyjazdu mądrego rabina. Bywa i tak, że „rebe” dopiero wstaje, modli się, ubiera, je śniadanie lub obiad, a pasażerowie muszą czekać i czekać dopóki „rebe” nareszcie nie raczy przybyć ze swą świtą cuchnącą, wymyślającą ordynarnie pasażerkom, które nie chcą się dobrowolnie wynieść bodajby na platformę z wagonu, w którym zasiadł „rebe”. Zuchwalstwo tej świty równa się tylko jej wstrętnie brudnemu i nigdy nie zapiętemu ubraniu.

Kto winien?

Widok na drogę kolejową e
Widok na drogę kolejową e

Oto kolejka marecka ma zaszczyt wzięcia rekordu między wszystkiemi kolejami naszego kraju w ilości zanotowanych i niezanotowanych okaleczeń i zabójstw ludzi i zwierząt. Co dni kilka nowy wypadek, nowe zabójstwo człowieka, nowe posiekanie, okaleczenie, przejechanie konia, krowy, potrzaskanie wozu i t. p. Ktoś kiedyś już powiedział, że gdyby zmusić zarząd kolejki do stawiania krzyżów na miejscach zabójstw, jeździlibyśmy od Pragi do Radzymina przez cmentarz.

Struga

kolce e
kolce e

Wziąwszy ze sobą żonę I najstarsze dziecko, Wybrałem się  w tę stronę Kolejką marecką, której przyznać trzeba uczciwe zasady, że gdy ruszy, w żółwia nie […]

Niebywały wyzysk

Niemal codziennie czytamy o wypadkach kolejowych w mniejszych lub większych rozmiarach, i zawsze winnymi owych wypadków są niżsi oficyaliści. A ponieważ od tych właśnie niższych […]

Nad kolejką Markowsko-Radzymińską

Dla kilkudziesięciu tysięcy tych ludzi musiało zabraknąć miejsca po dawnych, znanych osadach letniczych, a co za tem idzie, musiały powstać nowe miejscowości. Krąg dawniejszy rozszerzył się i obecnie już niema prawie okolicy w promieniu 10 mil od Warszawy, gdzie nie znalazłoby się na letniem mieszkaniu jednej lub kilku rodzin z miasta. Jak te rodziny tam żyją, jakim kosztem okupują pobyt wśród lasów, pól i łąk, co, gdzie i jak uczyniono, ażeby przyciągnąć do siebie Warszawian — postaram się przedstawić bezstronnie, spełniając polecenie redakcyi, która wydelegowała mnie, celem przekonania się w najważniejszych miejscowościach podmiejskich o warunkach, wśród jakich przebywają letnicy warszawscy.

Kolejka marecka

kurjer warszawski e
kurjer warszawski e

Na linji tej kolei czynne już są telefony. Stacja centralna telefonów jest urządzona w Drewnicy, gdzie jest “depo” kolei mareckiej. Telefon znajduje się i na każdym posterunku dróżniczym, skutkiem czego sygnalizacja może być bardzo dokładna. Tabor kolei składa się z 7 parowozów, z których trzy silniejsze mogą pociągnąć 20 wagonów ładownych (tara wagonu 100 pudów, ładunek 305) a cztery słabsze do pociągów, złożonych z 15 wagonów, oraz z 18 wagonów pasażerskich, z których 6 zimowych, podzielonych na dwie klasy, wreszcie z 18 wagonów towarowych. Z chwilą otwarcia ruchu do Radzymina tabor będzie powiększony.