historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń samorząd Wołomin wycinki wydarzenia

Województwo mianowało w Wołominie komisarza rządowego

Dość warcholstwa i prywatnych interesików Liczne podziękowania ludności za trafny wybór Władze nadzorcze mianowały komisarzem rządowym w Woło­minie p. inż. Mieczysława Czajkow­skiego. Było to rezultatem niedołężnego i niezdecydowanego stanowiska Rady Miejskiej, która mimo wielo­krotnych narad i zebrań, nie mogła wyłonić…