Stadion Miejski w Wołominie

Boisko - rok 1947
Boisko - rok 1947

W Polsce, w okresie międzywojennym, kultura fizyczna była ważnym elementem wychowania patriotycznego, obywatelskiego, społecznego. Społeczności lokalne chętnie organizowały stowarzyszenia i związki, które umożliwiały aktywne włączenie się […]

Afera banku w Wołominie

Afera banku w Wołominie
Gazeta Polska : pismo codzienne, R.5, nr 150 (1 czerwca 1933)

Wczoraj zakończył się proces burmistrza m. Wołomina, Mieczysława Czajkowskiego, obrońcy prywatnego Antoniego Kępińskiego i obywatela ziemskiego Stefana Naswetera, oskarżonych o fałszowanie ksiąg handlowych, sporządzanie fałszywych […]