historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

Kobyłka kronika wydarzeń religia wycinki XIX wiek

Kosztowna rama

Ks. Antoni Marmo, podczas bytności w parafii Kobyłki, zauważył we framudze nad wielkim ołtarzem obraz wielce zniszczony, oprawny w ramy niezwykłych kształtów. Obraz ten został przywieziony do Warszawy i oddany do odnowienia malarzowi, p. Tomczyckiemu, który odkrył, iż rama, która…