Udaremnione fałszerstwo

Kurjer Warszawski
Kurjer Warszawski. R.115, nr 19 (19 stycznia 1935) - wyd. poranne

Czesław Szulich z Wołomina, oszust, karany już za podobne popisy, przystąpił ostatnio do zorganizowania wspólników, którzyby się zajęli rozsprzedażą fałszywych znaczków pocztowych wartości 25 gr. […]

Ujęcie oszusta w habicie

robotnik
robotnik

Już od dłuższego czasu po wsiach i miasteczkach na terenie pow, Radzymińskiego krążył ubrany w habit zakonnika Bernardynów jakiś oszust, który posiłkując się sfałszowanem przez […]

Sprawa o oszustwo

W dniu wczorajszym sędzia pokoju XIV oddziału sądził ciekawą sprawę oszustwo. Do p. Gantzwohla, właściciela fabryki asfaltowej, przybył niedawno nieznany człowiek, w ubiorze wyrobnika, jak […]

Sprawa o dwużeństwo

W pierwszym kryminalnym wydziale warszawskiego sądu okręgowego w dniu wczorajszym rozpatrywano ciekawą sprawę o dwużeństwo. We wrześniu jeszcze 1874 r. wójt gminy Malopole, w powiecie […]