historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

Klembów kronika wydarzeń wycinki wydarzenia XIX wiek

Sprawa o oszustwo

W dniu wczorajszym sędzia pokoju XIV oddziału sądził ciekawą sprawę oszustwo. Do p. Gantzwohla, właściciela fabryki asfaltowej, przybył niedawno nieznany człowiek, w ubiorze wyrobnika, jak później się pokazało, niejaki Franciszek Urbański i oddał p. G. list od księdza Stypułkowskiego, proboszcza…