Groźny pożar

W odległości 1½ kilometra od Kobyłki, a 2 klm. od Wołomina leży majątek Klucz Ręczajski, który częściowo jest parcelowany przez właścicieli pp Helenę i Stefana […]

Pożar w Kobyłkach pod Wołominem

Dziwne było zachowanie się miejscowej lud­ności, która widząc szerzącą się gwałtownie pożogę, w każ­dej chwili zagrażającą ich mieniu nie chciała nieść straży po­ mocy. Dopiero policja opornych zmobilizowała, zmuszając ich do pracy.

Pożar dziś rujiną

W trzy dnie potem, 13 maja, wybuchł znów pożar we wsi Zaścieniu. Tu spłonęło 26 zabudowań gospodarskich. Przed paru laty wieś ta spaliła się do szczętu; niektórzy dotychczas w zupełności się jeszcze nie odbudowali, a tu naraz nowe nieszczęście! Kiedy byłem tam razem ze strażą ogniową, zachęcałem, żeby na przyszłość tak gęsto się nie budowali. Dwóch gospodarzy, którzy pobudowali się na stronie, uniknęło klęski; innych nawet piękne, nowe budynki obróciły się w perzynę. Niechaj to będzie dla wszystkich przestrogą na przyszłość.

Pożar wsi Klembów

Bardzo pracowity żywot pędzi obecnie wołomińska straż ogniowa ochotnicza, niemal codziennie wyjeżdża do pożarów nietylko blizkich ale i dalekich. W dniu 22 lipca o godzinie […]

Pożar wsi

zaranie e
zaranie e

W zeszłym tygodniu wybuchnął olbrzymi pożar we wsi Sitne w pow. radzymińskim, odległej od Warszawy o 35 wiorst. Pożar z powodu suszy szerzył się z […]

Pożar w Rasztowie

strazak e
strazak e

We wsi Raszków, gmina Klembów, odległej od Radzymina o wiorst pięć, w posesyi gospodarza Franciszka Grabowskiego, wynikł w samo południe z przyczyny niewiadomej, prawdopodobnie od […]

Pożar Klembowa

kurjer warszawski
kurjer warszawski

Wczoraj, o godz. 3 z rana, duża wieś kościelna Klembów, w pow. radzymińskim, w gub. warszawskiej przy samym plancie kolei petersburskiej, nad rzeczką Rzędzą położona, […]

Pożar Marek

kurjer poranny e
kurjer poranny e

Jak już donosiliśmy w wczorajszym numerze naszego pisma w osadzie fabrycznej Marki w zakładach przemysłowych firmy Briggs i Posselt za rogatkami Ząbkowskiemi na 10 wiorście […]