Socjaliści wołomińscy w czasach II Rzeczypospolitej

Komitetem Miejskim PPS w Wołominie kierował Antoni Dermo przy współpracy Józefa Kwapiszewskiego. W wyborach do Sejmiu 4 marca 1928 r. partia zdobyła w Wołominie 636 głosów, tj. prawie 19% ogółu. Natomiast w wyborach do Rady Miejskiej 14 kwietnia 1929 r. ruch socjalistyczny wystąpił już rozbity, bowiem powstała nowa partia rozłamowa – PPS dawna Frakcja Rewolucyjna, opowiadająca się po stronie Józefa Piłsudskiego. Grupa ta zdobyła dwa mandaty (A. Czyżewski i J. Sęk), natomiast sama PPS – sześć, w tym Dermo).

Kobiety Polki

W dniu wyborów do Rady Miejskiej, w dniu 21 maja 1939 roku stajemy wszystkie do urny wyborczej, ażeby głosem swym zadecydować o przyszłości Wołomina na […]

Rozwiązanie Rady Miejskiej

Rozwiązanie Rady Miejskiej
Dobry Wieczór - ilustrowane pismo codzienne, R.4, nr 171 (28 lipca 1932)

Posunięcie to zostało wywołane małą inicjatywą pod względem gospodarczym, niedomaganiem gospodarki finansowej, nadmiernem obdłużeniem i naruszeniem sum przechodnich.