W planie inspekcyj sanitarno-porządkowych ministra spraw wewnętrznych, gen. dr. Sławoja-Składkowskiego, leży przedewszystkiem inspekcja letnisk podmiejskich. Jedną z takich inspekcyj przeprowadził p. minister w dniu 24-ym b. m. o godz. 5.30 w Urlach. P. minister zwiedził jeden pensjonat oraz piekarnie i jatki. W jatkach i piekarniach polecił p. minister wywiesić cenniki. W przejeździe przez miasteczko Jadów które jest punktem aprowidującym Urle, p. minister dokonał inspekcji rzeźni, gdzie odbywa się ubój bydła. Min. Składkowski zauważył braki w urządzeniu tej rzeźni, która wymaga przebudowy, przedewszystkiem zaś racjonalnego urządzenia ścieków i studni z doprowadzeniem wody do rzeźni.

Polska Zbrojna
pismo codzienne
R.10, nr 201 (25 lipca 1930)

W sobotę zjechała komisja z naczelnikiem powiatu na czele do Wołomina, gdzie dokonała oględzin pierwszej w tej miejscowości rzeźni, poczem nastąpiło urzędowne jej otwarcie. Odtąd w Wołominie nie wolno będzie, jak dotąd, bić bydła, ani trzody chlewnej w komórkach domów prywatnych w najokropniejszych warunkach hygjenicznych oraz bez żadnej kontroli weterynaryjnej .Rzeźnia, urządzona podług ostatnich wymagań techniki i hygjeny, powstała dzięki staraniom dziedzica Henryka Wojciechowskiego i miejscowych obywateli.Czytaj dalej