historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne II Wojna Światowa religia samorząd Wołomin życiorysy

Tacy ludzie rodzą się raz na sto lat… – życie i męczeństwo ks. Jana Golędzinowskiego

W niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Dachau do roku 1945 było osadzonych 1780 księży. Uwięzienia nie przeżyło 868. Jednym z nich był ks. Jan Golędzinowski, polski kapłan rzymsko-katolicki, działacz niepodległościowy i społeczny. Jego męczeńska śmierć jest zaledwie ostatnim elementem jego świętości….

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Wołomin wycinki wydarzenia

Wołomin posiadł Sierociniec dzięki hojnej ofiarności swoich obywateli

Dzięki ofiarności obywatelki Wołomina, p. Kudelskiej, miasto to pozyskało pożyteczną instytucję — Sierociniec, którego po­święcenia i otwarcia dokonano wczoraj. P. Kudelska ofiarowała dom, ładny o pięciu pokojach bu­dynek, położony wśród ogrodu, w odpowiedniej na ten cel suchej miejscowości, zaś grono…

Drewnica kronika wydarzeń wycinki XIX wiek

Osada sieroca

Kto szuka w pobliżu Warszawy miejsca na pobudowanie domku letniego, ten niech się osiedli w sąsiedztwie „osady sierocej”; ziemia jest jeszcze do nabycia, z lasem, wodą i powietrzem bardzo czystem. Namawiam do tego i zachęcam najusilniej wszystkich zamożniejszych ludzi, którzy potrafią złączyć się duchowo z osadą i wspólnie z nią używać wypoczynku wakacyjnego. Ale spieszcie się, aby izraelici i tej miejscowości nie wykupili na osady dla siebie, jak już wykupili okolicę Jabłonny, Mińska, Miłosny…