Stadion Miejski w Wołominie

Boisko - rok 1947
Boisko - rok 1947

W Polsce, w okresie międzywojennym, kultura fizyczna była ważnym elementem wychowania patriotycznego, obywatelskiego, społecznego. Społeczności lokalne chętnie organizowały stowarzyszenia i związki, które umożliwiały aktywne włączenie się […]

Wiceburmistrz

4-08
4-08

Stanisław Lange (1898-1960) Stanisław Lange urodził się 5 marca 1898 r. w Warszawie. Rodzice – Jan i Bronisława z Bieńkowskich – mieszkali na ul. Karowej, niedaleko […]

Budowa Domu Katolickiego

Wołomin, miasto liczące około 15.000 mieszkańców, nie posiada odpowiedniego budynku na zebrania, przedstawienia, konkursy, wystawy i różne objawy życia kulturalnego – i dlatego też życie […]

Konsekracja kościoła w Wołominie

Przeglad Katolicki nr
Przeglad Katolicki nr

Wołomin na przyjazd Dostojnego Gościa przyodział odświętne szaty. Wszystkie niemal balkony przyozdobiono zielenią, barwnym i dywanami i obrazami. Nawet żydzi w bardzo wielu wypadkach dekorowali swoje domy. Olbrzymie tłumy wypełniły ulice, po któ­rych przejeżdżał powóz, wiozący Jego Eminencję. Przy skrzyżowaniu ulic ustanowiono cały szereg bram tryumfalnych, przy których przejeżdżającego Dostojnika Kościoła witali przedstawiciele różnych organizacyj.