historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne Ochotnicza Straż Pożarna organizacje organizacje wojskowe Radzymin samorząd

Życie społeczno-polityczne w Radzyminie w okresie międzywojennym (II)

W omawianym okresie do grona najbardziej aktywnie działających w mieście organizacji można zaliczyć m.in. Związek Strzelecki (jego prezesem przez wiele lat był pisarz hipoteczny w Radzyminie – Jan Łojkuń, a sekretarzem miejscowy komornik – Czesław Laube), Związek Peowiaków, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Stowarzyszenie Rezewistów i Byłych Wojskowych RP (najbardziej znani działacze: Jan Burkchard, Henryk Szymborski, Franciszek Sztajerwold oraz Stanisław Kronenberg), a także kierowane przez Karola Łobodowskiego oraz ks. Aleksandra Kobylińskiego Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”.

dwudziestolecie międzywojenne Polska Partia Socjalistyczna Polskie Stronnictwo Ludowe Radzymin samorząd Stronnictwo Narodowe

Życie społeczno-polityczne w Radzyminie w okresie międzywojennym (I)

Mieszkańcy Radzymina z entuzjazmem powitali nadchodzącą Niepodległość i aktywnie włączyli się w organizowanie zrębów polskiej władzy w mieście. Już 10 listopada 1918 r. miejscowy oddział POW, pod dowództwem Juliusza Dudzińskiego, rozbroił stacjonujący w Radzyminie oddział żołnierzy niemieckich. Z gmachów publicznych zniknęły obce flagi oraz plakaty z zarządzeniami władz okupacyjnych. 14 listopada w radzymińskim kościele odbyło się nabożeństwo dziękczynne “za Ojczyznę”, które w obecności licznie zgromadzonych wiernych odprawił proboszcz parafii ks. Aleksander Kobyliński. Ludzie płakali ze wzruszenia, śpiewając “Boże coś Polskę”, a na ulicach miasta powiewały biało-czerwone flagi.

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń samorząd Wołomin wycinki

W Radzyminie

Miasto utrzymuje 5 przedszkoli dla 250 dzieci, kosztuje to około 21,000 zł. rocznie. Ministerstwo Oświaty udziela na ten cel zaledwie 1,000, co jest tak niewystarczającem, że pomimo wszelkich wysiłków, by tę tak pożyteczną placówkę utrzymać, Magistrat, przy ogólnym niedostatku mieszkańców, będzie zmuszony przedszkola zamknąć o ile Ministerstwo nie zdecyduje się pokryć wydatków przynajmniej w części. A potrzebnych inwestycyj tyle, które dokonane w roku bieżącym będą jednak, bo są one gwałtownie pilne. Przeprowadzoną więc zostanie przeróbka rzeźni miejskiej podług najnowszych wymagań technicznych i sanitarnych.  Kładzie się nacisk na zupełne wykończenie budynku dla 2-ch szkół powszechnych; pomieszczą one 1200 dziatwy.

dwudziestolecie międzywojenne edukacja kronika wydarzeń Radzymin rzemiosło samorząd wycinki

Budowa szkoły – pomnikiem ku czci poległych

Piękna uchwała Rady m. Radzymina Radzymin, 7 marca Rada miejska Radzymina, pragnąc uczcić pamięć poległych na polu chwały około 260 bohaterskich bezimiennych żołnierzy, spoczywających w bratniej mogile na cmentarzu parafialnym w Radzyminie, postanowiła wznieść w Radzyminie zawodową szkołę rzemieślniczo-techniczną z…