Pamięć o innych…

SAM  HDR
SAM HDR

25 października 1985 r., w osiemdziesiątą rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i czterdziestą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem została odsłonięta, na budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ulicy Ogrodowej w Wołominie […]

Wpisane w kamień i spiż

SAM  HDR
SAM HDR

Wołomin – jest dziś w przeważającej części miastem nowym. Powstały osiedla mieszkaniowe, nowe ulice, ronda, domy; zbudowano gmachy instytucji państwowych i samorządowych, placówki służby zdrowia, […]

Sztandar dla LO w Wołominie

Liceum Ogólnokształcące w Wołominie gościło przedstawicieli powiatowych władz partyjnych i państwowych, zakładów pracy i władz szkolnych, z okazji uroczystego wręczenia ufundowanego mu przez Społeczeństwo sztandaru. […]

OSP Marki – bodziec dla innych

Nowa strażnica OSP Marki (1968)
Nowa strażnica OSP Marki (1968)

Straż w Markach spełnia osobliwą rolę. Skoro uporała się już z własnymi potrzebami, poczuwa się do obowiązku zorganizowania życia kulturalnego w miasteczku i zaopiekowania się młodzieżą. Chętnych jest bardzo dużo, rodzice też woleliby, aby ich dzieci czas wolny od nauki mądrze i pożytecznie wykorzystywały. Szerszemu rozwojowi drużyn młodzieżowych stał dotychczas na przeszkodzie brak odpowiedniego lokalu, Nowa strażnica nie rozwiązuje problemu, ponieważ przystosowana jest przede wszystkim do celów operacyjnych, a znajdująca się w niej sala świetlicowa nie pomieści planowanych zespołów: teatralnego, muzycznego, recytatorskiego i innych.

W uznaniu zasług

Moment wręczenia sztandaru. Na drugim planie oddana niedawno do użytku nowa remiza.
Moment wręczenia sztandaru. Na drugim planie oddana niedawno do użytku nowa remiza.

W powiecie wołomińskim w roku bieżącym kilka wyróżniających się OSP otrzymało sztandary. Ostatnią z nich była straż z powiatowego miasta. Jednostce tej z okazji 60 […]