historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

Drewnica dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń medycyna wycinki wydarzenia życiorysy

Odsłonięcie pomnika dr. med. Karola Rychlińskiego
0 (0)

O swoje dzieło walczył dr. Rychliński najprzód z władzami rosyjskiemi, potem — z okupantem niemieckim, przyczem, jako wiceprezydent m. st. Warszawy, energją swoją objął i inne dziedziny zdrowia publicznego oraz opieki społecznej. Nic zatem dziwnego, że grono osób, znających tę niezmordowaną i twórczą działalność, postanowiło uczcić pamięć dr. Rychlińskiego trwałą pamiątką — pomnikiem w miejscu umiłowanej jego pracy.

dwudziestolecie międzywojenne Klembów kronika wydarzeń Polskie Stronnictwo Ludowe rolnictwo wycinki wydarzenia

Obchód Święta Ludowego w Klembowie
0 (0)

Zarząd S. L. na powiat Radzymiński w tym roku postanowił obchodzić święto Ludowe w Klembowie. Dzięki niezmordowanej pracy szeregu ludowców, głównie młodych ludowców, a w szczególności i przedewszystkiem niezmordowanym wysiłkom prezesa powiatowego Zarządu S. L. Aleksandra Rowickiego w pierwszy dzień…

dwudziestolecie międzywojenne Klembów kronika wydarzeń wycinki wydarzenia

U grobu bohatera powstania listopadowego
0 (0)

Obchód w rodzinnej miejscowości gen. Żymirskiego Wczoraj minęło 100 lat od śmierci bohaterskiego generała dywizji wojsk polskich Franci­szka Żymirskiego, śmiertelnie rannego na polach Grochowa. Zwłoki jego spoczęły w Klem­bowie pod Wołominem w podziemiach miejscowego kościoła, ufundowanego przez Żymirskiego, jako właściciela…

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Radzymin wycinki wydarzenia

Pod Radzyminem
0 (0)

Na cmentarzu — trzy mogiły bezimienne. Prócz klombów, starannie w kształcie bojowych krzyżów utrzymanych, lud — astry rozłożył, jakby do każdej przeszytej piersi, osobny bukiecik przypinał… Ksiądz proboszcz, staruszek siwowłosy — mszę św. celebruje. Wiją się wonie kadzideł. Pną ku błękitowi słowa pieśni chóralnej. Łyskają bronie srebrzyste — „Hallerczyków”, przysposobienia wojskowego, związku podoficerów rezerwy, „Sokoła”, „Strzelca” „Federacji”. Ani drgną zasłuchane w modlitwę ludzką — sztandary. Potem — młody ksiądz wikary sławi mową jędrną i krótką lecz pełna podźwięków spiżu, pamięć — Tych, którym „tak słodko było pod Radzyminem umierać za zwycięztwo Rzplitej”.

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Polskie Stronnictwo Ludowe Postoliska Tłuszcz wycinki wydarzenia

Chłopskie uroczystości w Tłuszczu
0 (0)

Wielka uroczystość wręczenia sztandaru przez ob. posła Bagińskiego prezesowi i zarządowi powiatowemu P.S.L. Wyzwolenie odbyła się d. 2 czerwca. Dzięki wielkim staraniom i zabiegom Zarządu Powiatowego, działaczy naszych, naszego energicznego ob. posła Noska, uroczystość ludowa wypadła bardzo okazale i imponująco….

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Ochotnicza Straż Pożarna Wołomin wycinki wydarzenia

Święto straży pożarnej w Wołominie
0 (0)

Straż ochotnicza w Wołominie obchodziła w ub. wtorek rzadką uroczystość jubileuszu swego b. komendanta, p. Stefana Rządkowskiego, oraz jednego z najzasłużeńszych członków straży, p. Władysława Rogulskiego. P. Rządkowski chlubić się może owocną pracą w straży wołomińskiej, którą dowodził przez 15…

Kościół w Nadbieli, 1930
dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Poświętne religia wycinki wydarzenia

Kantorat Nadbiel
0 (0)

W przyrodzie cisza i spokój — około skromniutkiego domku rojno. Na dachu krzyżyk wskazuje swemi ramionami przeznaczenie domu, nad którym roztacza opiekę. Służbie Bożej poświęcone domostwo, w którem mieszczą się: sala nabożeństw, klasa szkolna i mieszkanko nauczyciela — kantora. Dlaczego jednak domek ten wita przybysza oknami wyjętemi? Czy to oznaka zagłady i śmierci? Bynajmniej — życie wre! Niewielka sala, przeznaczona dla nabożeństw, przepełniona współwyznwcami; reszta, a tych jest większość, czeka na dworze, aby nie opuścić możności słuchania Słowa Bożego. Nastrój skupiony, poważny — lecz świąteczny.