historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń partie Polska Partia Socjalistyczna samorząd Wołomin wycinki

Przed rozwiązaniem Rady Miejskiej w Wołominie

Staraniem Członków Komitetu Miejscowego P.P.S. w Wołominie, zwołano w dniu 3 b.m. konferencję w sprawie Rady Miejskiej m. Wołomina, na którą zaproszono przedstawicieli wszystkich organizacji oraz wybitniejszych działaczy społecznych. Kiedy przedstawiciele ugrupowań prawicowych w swych przemówieniach ujmowali gospodarkę jako domenę…

kronika wydarzeń przed I Wojną Światową Radzymin wycinki wydarzenia

Wybory w Radzyminie

Mała mieścina niczem nie zdradzała na zewnątrz faktu tak poważnego w życiu politycznem, jak wybory do parlamentu. Tak samo, jak zawsze, pustki były na ulicach, tak samo, jak zawsze, na głównym rynku przechadzała się trzoda chlewna… A przecież miało się tam zjechać z górą tysiąc prawyborców, aby wybrać swoich pełnomocników. Na mieście było pusto…

kronika wydarzeń przed I Wojną Światową Radzymin wycinki wydarzenia

Prawybory II kurji w pow. radzymińskim

Wybiła rodzina jedenasta Do herbaciarni, pilnie strzeżonej przez wojsko i straż ziemską, zaczyna napływać tłum gwarny; mimo to pana sędziego pokoju, który ma przewodniczyć zjazdowi prawyborczemu, dotychczas nie widać. Wyczekują go z niecierpliwością. Tymczasem służba magistratu wnosi stół prezydjalny, skrzynkę do głosowania gałkami oraz parawan z mieszkania pani burmistrzowej, który ma stać na straży tajności wyborów — ma osłaniać urny wyborcze. Po godzinie 12-ej zjawia się sędzia pokoju m. Radzymina, p. Pochylewlcz, i zagaja zebranie.