Łapownicy z Wołomina przed sądem

Wbrew przepowiedni jasnowidzącej zawiadowca stacji poszedł na półtora roku do kryminału

Wołomin jest jedną z głów­nych stacji, na której ładuje się mleko dla Warszawy. Wczesnym rankiem całe za­stępy mleczarek zdążają koleją do Warszawy z masłem, serem i pełnemi bańkami. Bańki te od­dawane są na bagaż. Od spraw­ności ładunkowej zależy zaprowiantowanie stolicy i zarobek mleczarek, gdyż mleko spóźniać się na rynki zbytu nie może. Na tej właśnie „koniunkturze” kolejarze wołomińscy ufundowa­li swe nielegalne zarobki. Jeśli tak zwany „pan Wago­wy” nie dostał masła, sera i mle­ka, nie miał czasu na zważenie w porę baniek i transport czekać musiał do na­stępnego pociągu.

Jeśli pani zawiadowczyni nie została sowicie zaopatrzona w śmietankę i wszelaki nabiał, to pan zawiadowca uznawał, że wagon bagażowy jest przeładowa­ny i bańki z mlekiem zostawały na stacji. Zachłanność pani zawiadowczyni poczęła jednak nazbyt cią­żyć mleczarkom. Jedna z nich pewnego razu na zapytanie wagowego Ludwika Kisiela, ozy sprawa z zawiadowcą „załatwiona”, odpowiedziała twierdząco, mimo że pani zawiadowczyni tego dnia nic od niej nie dostała. Wykryło się to „oszustwo”. Od tej pory mleko wysyłane przez ową niewiastę przechodzi­ło na stacji wołomińskiej niebywałe koleje i nigdy w porę nie mogło wyje­chać.

Sprawa oparła się o wywia­dowcę Michała Kupcza, który zdemaskował wołomińskich ko­lejarzy.

Wczoraj sąd okręgowy, któ­remu przewodniczył prezes Gumiński, skazał zawiadowcę sta­cji p. Edwarda Grzybowskiego na półtora roku, zaś wagowego Kisiela na 3 miesiące więzienia. Z wyrokiem tym wiąże się pe­wna śmieszna okoliczność. W Wołominie bawi od paru dni cyrk Proserpiegi, gdzie popisuje się entuzjastycz­nie oklaskiwana jasnowidząca m-lle M., która zapytana negdaj przez publiczność o losy sprawy zawiadowcy Grzybow­skiego, z całą kategorycznością przepowiedziała wyrok uniewin­niający. To też oskarżeni przez cały tok procesu byli spokojni o swój los.

Express Poranny
R. 5, 1926, nr 229

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.