Platforma „Zielonka”

Znajdująca się na 1036 wiorście kolei petersbursko-warszawskiej, między stacjami Wołomin-Warszawa, dla ruchu osobowego platforma „Zielonka” była wybudowana i utrzymywana kosztem właściciela majątku ziemskiego w pow. warszawskim, p. Bronisława Krasuskiego. Ponieważ w r. z. p. Krasuski oświadczył, iż nadal utrzymywać jej nie będzie, komitet przeto zarządu kolei, po zbadaniu wniosku rady zarządu kolei w przedmiocie konserwacji tejże platformy, uchwalił wyjednać decyzję p. ministra komunikacji, dotyczącą jej zamknięcia w razie, gdyby osoby interesujące się tą sprawą odmówiły potrzebnego funduszu na utrzymanie platformy Zielonka.

Z powodu takiego wniosku zarząd kolei polecił właściwym organom wejść w odpowiednie pertraktacje z właścicielami miejscowych willi, oraz z osobami interesowanemi i w razie stanowczej odmowy co do przyjęcia na swój rachunek kosztów utrzymania platformy zawiadomić o tem zarząd kolei dla wyjednania na właściwej drodze decyzji zamknięcia przystanku.

Koszta utrzymania platformy „Zielonka” są następujące: jednorazowo rb. 1,700 na budowę nowej platformy krytej na miejsce starej i rocznie po rb. 450, mianowicie: pensja stróża rb. 240 i na mieszkanie rb. 60, na naprawę rb. 170 i na oświetlenie rb. 25.

Jeżeli do d. 18-go b. m. osoby, zajmujące się tą sprawą, nie wyrażą zgody na wypłatę powyższego funduszu lub też nie złożą żadnego wyjaśnienia, kolej zawiadomi o tem zarząd, który ze swojej strony poczyni odpowiednie kroki dla wyjednania zamknięcia platformy.

Kurjer Warszawski
R. 84, 1904, nr 96

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.