Wyborcy Wołominka i okolic!

(Zamieszkali w I okręgu wyborczym)

W niedzielę, dnia 21 maja 1939 r., odbędą się wybory do Rady Miejskiej w Wołominie. Głosowanie przez cały dzień bez przerwy od godz. 9 rano do godz. 9-ej wieczór w Świetlicy Związku Strzeleckiego, ul. Piłsudskiego 1.

W celu podjęcia należytej akcji na właściwej drodze w kierunku ochrony i rozwoju naszego wspólnego dobra Wołominek po raz pierwszy idzie do wyborów z własnymi kandydatami na liście „Zjednoczonego Chrześcijańsko – Narodowego Komitetu Wyborczego” w Okręgu Nr. 1.

Mamy wiele b. palących zasadniczych potrzeb: uporządkowanie głównych przelotowych arteryj komunikacyjnych (ul. Piłsudskiego i Trakt Warszawski), założenie chodników na ważniejszych ulicach, budowę szkoły, budowę sierocińca, sprawę uruchomienia gimnazjum, uregulowanie sprawy oświetlenia elektrycznego, racjonalną budowę domów i zabudowę całego naszego terenu, przekształcenie naszej dzielnicy w miasto—ogród i w ogóle stworzenie mieszkańcom lepszych, dogodniejszych warunków życiowych.

Bolączki te dadzą się usunąć, a potrzeby zaspokoić dopiero wtedy, gdy w Radzie Miejskiej będziemy mieli nie jednego, jak dotychczas, lecz kilku własnych radnych, przedstawicieli naszej dzielnicy!

Do tego mamy zupełne prawo, ale przeprowadzenie własnych kandydatów nastąpi, jeżeli wszyscy na nich będą głosować.

To musi zdecydować wola i jednolita postawa całego naszego społeczeństwa!

Wybieracie radnych na okres 5-ciu lat! Zastanówcie się przeto i zapytajcie własnego sumienia, czy wobec konieczności obrony naszych wspólnych spraw wolno Wam tylko narzekać, czy w tak ważnej chwili wolno komukolwiek uchylić się od spełnienia tego obowiązku, który spoczywa na Was tylko jeden raz na 5 lat. Jesteśmy przekonani, że nie i dlatego wierzymy niezłomnie, że w poczuciu obywatelskiego obowiązku obrony całości interesów naszego terenu stawicie się wszyscy bez wyjątku w dniu 21 maja do urn wyborczych i oddacie swe głosy na upatrzonych przez siebie 4 naszych kandydatów, że nie dacie się obałamucić żadnym innym hasłom, które nie będą realizowane.

Musicie sobie uświadomić, że tylko nasi ludzie dobrze znają potrzeby naszego terenu i będą go najlepiej bronili w przyszłej Radzie Miejskiej. Dlatego też dobro ogólne nakazuje nam wszystkim wybrać swoich ludzi.

Jeżeli wcale nie wybierzecie własnych radnych lub wybierzecie nieodpowiednie narzucone osoby, będzie to tylko Wasza krzywda i sami poniesiecie konsekwencje błędu, który będzie mógł być naprawiony dopiero za 5 lat, gdy przyjdą nowe wybory.  A więc w imię wspólnego dobra niech w dniu głosowania nikogo nie zabraknie przy urnach wyborczych!

Bez względu na pogodę i ewentualne inne przeszkody gremialnym wzięciem udziału w głosowaniu wykażcie, że dbacie o dobro i rozwój naszej dzielnicy, że wszyscy dążycie do jej lepszego jutra!

Kandydatami naszymi, w okręgu wyborczym Nr. 1, są:

  1. KOWALSKI EDMUND — prawnik, urzędnik Min. Kom., oficer rezerwy, właściciel nieruchomości;
  2. Inż. ZALESKI JERZY — inżynier-chemik;
  3. KULIKOWSKI WACŁAW — mistrz blacharski, właściciel nieruchomości;
  4. KIELAK PIOTR — metalowiec;
  5. HANKE KONRAD — emeryt kolejowy;
  6. HAKIEL EDWARD — handlowiec, właściciel nieruchomości;
  7. ZAPAŁOWSKI ALFRED — urzędnik (Radca Min. Skarbu);
  8. SAŁABAN WIKTOR — cechowy mistrz rzeźniczy, właściciel nieruchomości ;

Specjalne karty wyborcze z 8 nazwiskami tych kandydatów będą przygotowane. Na karcie nie należy wpisywąć ani numeru, ani nazwy listy, gdyż potrzebne są tylko nazwiska. Każdy wyborca rozporządza 4-ma głosami i ma prawo wybrać tylu kandydatów. W tym celu winien obowiązkowo zaopatrzyć się kartę wyborczą z nazwiskami naszych kandydatów i na karcie tej — u siebie w domu, bądź w lokalu wyborczym — podkreślić 4 nazwiska tych, których pragnąłby widzieć w przyszłej Radzie Miejskiej. Jeżeli wyborca nie oznaczy (nie podkreśli) na karcie żadnego nazwiska uważać się będzie, że oddał swe głosy na 4 pierwszych kolejnych kandydatów wymienionych na karcie, pozostali zaś kandydaci ulegną w tym przypadku skreśleniu, jako nadliczbowi. Głosy nie oddane (w razie nie zgłoszenia się do głosowania lub podkreślenia mniej niż 4-ch nazwisk), będą stracone dla nas i wyjdą na korzyść tych, którzy nie będą się troszczyli o nasze sprawy.

Pamiętajcie, że każdy wyborca przynosi z sobą i oddaje tylko jedną kartę wyborczą, którą wkłada do koperty w lokalu wyborczym.

Jeżeli pragniecie wspólnego dobra i chcecie mieć własnych ludzi, głosujcie wszyscy w Okręgu Wyborczym Nr. I na 4-ch z pośród wyżej wymienionych, upodobanych przez siebie kandydatów.

Żądajcie kart wyborczych z nazwiskami tylko naszych kandydatów!

Członkowie „Zjednoczonego Chrześcijańsko – Narodowego Komitetu Wyborczego”
Przedstawiciele Wołominka i okolic.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.