Z Radzymińskiego

W połowie przyszłego miesiąca września odbędzie się w powiecie Radzymińskim sprawdzanie żołnierzy rezerwowych. Dnia 16-go obowiązani są stawić się do Radzymina mieszkańcy gmin: Radzymin, Małopole i Klembów; d. 18-go do Jadowa — mieszkańcy gmin: Jadów, Kamieńczyk, Stachówka i Zabrodzie; d. 20 go do Międzylesia — mieszkańcy gmin: Międzylesie, Ręezaje i Rudzienko. W razie choroby lub innego ważnego powodu niestawienia się, interesowani powinni się usprawiedliwić stosownemi dowodami, inaczej podlegają odpowiedzialności na mocy art. 519 ustawy karnej.

Naczelnik powiatu Radzymińskiego, p. Popowski, wydał polecenie, aby we wszystkich gminach odbyły się zebrania, na których ma być postanowione wyasygnowanie 400 rb. z funduszów kas pożyczkowo-oszczędnościowych, potrzebne na walkę z cholerą. Za te pieniądze urządzone-by były prowizoryczne szpitale w miejscowościach: Radzymin, Jadów, Wołomin i Tłuszcz, a nadzór nad nimi obejmą lekarze, zamieszkujący stale w obrębie powiatu. Pomimo tak doniosłego celu, niektóre gminy odmawiają w powyższy sposób swego poparcia, potrzebna więc kwota ma być ściągnięta w drodze przymusowej, przez opodatkowanie mieszkańców z morga.

Zawiadomiono urzędy gminne, że niebawem przybędzie z Petersburga specjalny urzędnik ministerjum spraw wewnętrznych p. Kuprjanow, dla dopełnienia rewizji ksiąg w kancelarjach zarządów wiejskich.

Wydano rozporządzenie, że każde drzewo, rosnące gdziekolwiekbądź przy drodze lub w polu, stanowi własność publiczną i, jako takiej, nie wolno niszczyć. Przekraczający to prawo, oprócz obowiązku posadzenia nowego drzewa, podlegają grzywnie do rb. 15, na mocy art. 70 ustawy o karach.

W gminie Klembów odbyły się wybory pełnomocnika na miejsce Antoniego Okólskiego z Rozszczepa, który z powodu czynów przeciwnych porządkowi społecznemu został aresztowany i osadzony w więzieniu śledczem. Na stanowisko to powołany został Józef Oleksiak z Zamościa, karany niedawno miesięcznym aresztem za obrazę Majestatu.

We wsi Wólka Kozłowska pod Tłuszczem w ubiegłą to bo tę spalił się wiatrak, należący do Wojciecha Brzozowskiego, ubezpieczony zaledwie na 420 rb. Straty są więc dotkliwe, a jako przyczynę pożaru przypuszczają podpalenie przez zemstę.

Wiadomości Codzienne
1909, no 191

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.