radzymin  e

Założenie kamienia węgielnego na budowę domu dla Instytutu Nauczycieli wiejskich

Od 3ch wieków w Radzyminie 3 mile za Pragą, na Odpust w dniu PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, zgromadza się wiele Luda z okolic, a nawet Warszawianie przybywaią pragnący być uczestnikami tego Nabożeństwa. Wczoraj większe niż zwykle było zgromadzenie, Radzymin maiętność niegdyś Gronowskich, następnie Xżnej Kanclerzyny Czartoryskiej, Hr.Raczyńskiego, Xcia Edw. Lubomirskiego, z którego zapisu istnieie tyle cierpiącym użyteczny Instytut Oftalmiczny; po nim Barona Mornhejma; tenże Radzymin, dziś własność J W. Radcy Stanu Szambelana J. C. K. M. Krusensztern, pomnaża się ludnością, ozdabia się porządkiem, nowemi budowlami, zaprowadzaią się użyteczne rękodzielnie, a wczoraj w dniu uroczystym przybyła świetna pamiątka dla tegoż miejsca, to iest założenie kamienia węgielnego na budowę domu dla Instytutu Nauczycieli wiejskich.

O godzinie 3ej z południa, Proboszcz tameczny W. X. Kanonik Weseliński, odbywszy modły przy miejscu wznieść się maiącej budowy, poświęcił ie, po czem położyli pierwsze cegły JJWW. Jenerał-Lejt: Kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego Okunew, Senator Hrabia Franc: Potocki, Radcy Stanu Badmi i Łęski, iako też znakomite Osoby przybyłe na ten świetny obrzęd. JW. Dziedzic podawał kielnie, a następnie spisany został protokuł tego pamiętnego czynu; protokuł ten podpisali wymienieni wyżej, oraz inni Goście, i obecne przy tej uroczystości Damy. Ta Budowa zdobiąca Radzymin, będzie iedną z nader dogodnych dla maiącego się w niej mieścić tyle użytecznego dla kraiu Instytutu. Plan iest Budowniczego Coracci (Koraczy).

Następnie JW. Dziedzic zaprosił do swego mieszkania Gości, a przy świetnej uczcie którą i Damy zdobiły, spełniono za zdrowie Założycieli Instytutu, życząc aby wzrastał dla pomyślności krain.

Kurjer Warszawski
1843, nr 206

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.