Jak wiadomo, przed dwoma laty p. Juszczyk podniósł projekt założenia kolonii rolnej dla sierot po rzemieślnikach, gdzie dzieci te mogłyby się kształcić na ogrodników, pszczelarzów i rolników w porze letniej, w zimie zaś byłyby zajęte innemi robotami domowemi. Projektodawca zdołał zebrać na ów cel przeszło rs. 4,000 i zamierza za tę sumę nabyć za rogatką ząbkowską w lesie, pod Markami, grunta, na których urządzi kolonię.Czytaj dalej