historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

Ręczaje

Klucz Ręczajski

Jan, książę na Wiznie i Zakroczymiu nadał w 1377 roku wsie Milanowo i Ręczaje (dziś gmina Poświętne) Stanisławowi ze Strzelczykowa, walecznemu szlachcicowi. Taka jest pierwsza wzmianka historyczna nazwy wsi Ręczaje – zapis brzmiał wtenczas „Ranczaye”. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego…

edukacja Poświętne wycinki

Walka chłopów o szkołę

Na Komisji Budżetowej Sejmu podczas dyskusji nad budżetem Ministerstwa Oświaty pos. A. Łangier w przemówieniu swojem, mówiąc o zamykaniu szkół dla dzieci chłopskich, między innemi podał taki fakt: „Chłopi pragną oświaty, często o zdobycie oświaty muszą walczyć i za to…