Darowizna Kruzenszterna

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego
Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego

Z Warszawy, dn. 13. Sierpnia. Rada Administracyjna zatwierdziła akt darowizny, którym Alexander Kruzensztern, Szambelan Dworu J. C K. Mości, właściciel dóbr Radzimina, zapisał na własność […]