Szymon Donde

page
page

Wśród zasłużonych działaczy wołomińskich jedno z najpocześniejszych miejsc przypada niewątpliwie Szymonowi Donde, który od pierwszej chwili zamieszkania w Wołominie nie uchylał się od pełnienia pracy […]

„Bratnia pomoc” w Jadowie

gazeta poranna 2 grosze
gazeta poranna 2 grosze

Im większy wysiłek żydowski dla zwalczenia sklepu, tym zwiększa się ilość członków stowarzyszenia i więjcej rozwija się sklep; to też dumni są z tego członkowie i z zadowoleniem wymawiają: „Od czasu założenia stow. „Bratnia pomoc” w Jadowie grosza nie dałem utargować żydowi”. Godny naśladowania przykład!