historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

kronika wydarzeń Wołomin wycinki życiorysy

Szymon Donde
0 (0)

Wśród zasłużonych działaczy wołomińskich jedno z najpocześniejszych miejsc przypada niewątpliwie Szymonowi Donde, który od pierwszej chwili zamieszkania w Wołominie nie uchylał się od pełnienia pracy społecznej, uważając pracę tę za obowiązek obywatelski. Szymon Donde urodził się w 1873 r. Po…