Ksiądz Henryk Łebkowski

lebkowski nekrolog e
lebkowski nekrolog e

Proboszcz parafii Cygów, po długich i bardzo ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł w dniu 27 stycznia b. r. w Poświętnem. Nabożeństwo żałobne za spokój […]