Z dniem l stycznia 1950 r. Szkoła została upaństwowiona, była więc bezpłatna. Uczniowie nie wnosili czesnego. Całokształt spraw funkcjonowania Szkoły przejęło państwo. Od tego momentu Szkoła bezpośrednio podlega Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Warszawie.

W ślad za upaństwowieniem od 1 września 1950 r. dotychczasowa Szkoła zostaje przekształcona na technikum. Z tą datą powstaje Państwowe Technikum Handlowe z wydziałami: Finansowo-Rachunkowym i Towaroznawczym. Dyrektorem Technikum zostaje mianowany z dniem l września 1950 r. Edward Żelezik, mgr geografii.Czytaj dalej