Państwowe Technikum Handlowe

Z dniem l stycznia 1950 r. Szkoła została upaństwowiona, była więc bezpłatna. Uczniowie nie wnosili czesnego. Całokształt spraw funkcjonowania Szkoły przejęło państwo. Od tego momentu Szkoła bezpośrednio podlega Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Warszawie.

W ślad za upaństwowieniem od 1 września 1950 r. dotychczasowa Szkoła zostaje przekształcona na technikum. Z tą datą powstaje Państwowe Technikum Handlowe z wydziałami: Finansowo-Rachunkowym i Towaroznawczym. Dyrektorem Technikum zostaje mianowany z dniem l września 1950 r. Edward Żelezik, mgr geografii.

Po dwóch latach 3-letnie Technikum Handlowe przekształca się w Państwowe Technikum Finansowe podległe Ministerstwu Finansów. Okres nauki wynosił 3 lata, a od 1.IX. 1954 roku – 4 lata. Z dniem 1.IX. 1954/55 r. szkolnego powołano do życia, obok już istniejącego Technikum Finansowego, nowe, o 4-letnim cyklu nauczania – Technikum Chemiczne – podległe Ministerstwu Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego. Szkoła powiększa swoją bazę, dzierżawi i płaci czynsz za cały budynek przy ul. Milej 22. Ma do dyspozycji 7 pomieszczeń do nauki, skromne pomieszczenia na szatnię, kancelarię i pokój nauczycielski.

Dużym nakładem sił i środków szkoła w szybkim tempie przestawia się na kierunek chemii spożywczej. Zorganizowano i wyposażono wzorową, jak na warunki wołomińskie, pracownię i laboratorium chemiczne. Przez kilka lat z rzędu szkoła organizuje wystawy, pokazy i prelekcje dla nauczycieli i młodzieży z innych szkół. Szczególnie dużo inicjatywy i pracy włożył nauczyciel chemii – Ryszard Włodarczyk. Po 6-ciu latach kierunek ten wygasa. Funkcję kształcenia średniego personelu w zakresie chemii przemysłowej (wraz z wyżej wymienionym nauczycielem) przejmuje Technikum Przemyślu Szklarskiego w Wołominie.

W czartym roku istnienia Technikum Chemicznego, to znaczy w roku szkolnym 1957/58, zostaje uruchomione 5-letnie Technikum Ekonomiczne. Podlega ono Ministerstwu Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego spełnił swoje zadanie i został rozwiązany. Spośród wszystkich dotychczasowych kierunków kształcenia najdłużej – do końca roku szkolnego 1970/71, a więc 14 lat – przetrwało 5-letnie Technikum Ekonomiczne. W tym okresie kończy się etap “Technikum”. Szkoła stopniowo powraca do pierwotnego kierunku kształcenia. W 1960/61 r. powstaje Zasadnicza Szkolą Handlowa o 3-letnim, a następnie o 2,5-letnim okresie nauczania. Będzie ona przez 6 lat, do końca roku szkolnego 1965/66 kształciła sprzedawców, a obok tego od 1966/67 do 1972/73 roku szkolnego -pracowników administracyjno-biurowych. Przy tym należy również wspomnieć, że w 1965/66 roku szkoła tutejsza zorganizowała w Tłuszczu filię Zasadniczej Szkoły Handlowej o 3-letnim okresie nauczania w zakresie mechanizacji rolnictwa. Szkoła ta w trzecim roku istnienia usamodzielniła się. W roku szkolnym 1965/66 powstaje równoległa jednostka – Technikum Ekonomiczne dla Pracujących o 5-letnim okresie kształcenia i przetrwała ona o dwa lata dłużej od Technikum młodzieżowego, tj. do końca roku szkolnego 1972/73.

Po roku czasu od uruchomienia 5-letniego Technikum dla Pracujących w roku szkolnym 1966/67 powstaje jeszcze jedna odmiana – Liceum Ekonomiczne dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 3-letnim okresie nauczania. Istnieje ono z przerwami do chwili obecnej i wchodzi jako jedna ze szkół w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

“Nasza Szkoła – 50 lat”
1990

Więcej tego autora:

1Comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.