Pożar w Rasztowie

strazak e
strazak e

We wsi Raszków, gmina Klembów, odległej od Radzymina o wiorst pięć, w posesyi gospodarza Franciszka Grabowskiego, wynikł w samo południe z przyczyny niewiadomej, prawdopodobnie od […]

Straż ogniowa w Lipnej

osp klembow
Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego R.6, nr 385 (24 sierpnia 1911)

— Utworzona przed paru laty w Klembowie za Wołominem z inicyatywy miejscowego poprzedniego proboszcza, ks. Stanisława Kuczyńskiego, straż ogniowa ochotnicza rozwija coraz bardziej swoją pożyteczną […]