historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

edukacja PRL przemysł samorząd Wołomin wycinki

Wołomin – miasto z przyszłością

Jakie perspektywy stoją przed tym miastem? Wołomin będzie miał nowe śródmieście, o którego kształcie rozstrzygnie konkurs urbanistyczny. Ogromne nadzieje wiąże się z powstaniem nowego wielkiego osiedla mieszkaniowego „Hibnera” na 30 tys. osób (pierwsze bloki produkowane w legionowskiej fabryce domów staną na początku 1976 roku). Powstanie potężna ciepłownia centralna, która ogrzeje nie tylko osiedle, ale i połowę wcześniej wybudowanych domów. Buduje się dom handlowy z prawdziwego zdarzenia. Zapewne odda się do użytku nową oczyszczalnię ścieków, bo istniejąca nie zaspokoi rosnących potrzeb. Już niedługo wszystkie ulice będą jasno oświetlone.

rolnictwo tematyka Towarzystwo Kółek Rolniczych im. Staszica Tłuszcz wycinki

Organizacyjne zebranie Towarzystwa Kółek Rolniczych im. Staszica

9-go bieżącego grudnia zebrało się w Tłuszczu kilkuset gospodarzy z powiatu Radzymińskiego, oraz kilku księży proboszczów i okolicznych obywateli ziemskich, aby naradzić się nad założeniem Towarzystwa Kółek Rolniczych im. Staszica, celem wspólnej pracy nad podniesie niem dobrobytu, oświaty i moralności ludu. Po zagajeniu zebrania przez redaktora „Siewby” p. Jana Kielaka z Chrzęsnego, który w krótkim przemówieniu objaśnił zebranych o celu zgromadzenia, i po obraniu prezydyum, przystąpiono do obrad. Na wstępie p. mec. Tadeusz Gałecki wygłosił referat o ks. Stanisławie Staszicu, tłómacząc zebranym, dlaczego nowopowstające Towarzystwo obrało Go za swego patrona, a następnie wyłożył treść i podstawowe zasady statutu i organizacyi.