historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

rolnictwo tematyka Towarzystwo Kółek Rolniczych im. Staszica Tłuszcz wycinki

Organizacyjne zebranie Towarzystwa Kółek Rolniczych im. Staszica
0 (0)

“9-go bieżącego grudnia zebrało się w Tłuszczu kilkuset gospodarzy z powiatu Radzymińskiego, oraz kilku księży proboszczów i okolicznych obywateli ziemskich, aby naradzić się nad założeniem Towarzystwa Kółek Rolniczych im. Staszica, celem wspólnej pracy nad podniesie niem dobrobytu, oświaty i moralności ludu. Po zagajeniu zebrania przez redaktora „Siewby” p. Jana Kielaka z Chrzęsnego, który w krótkim przemówieniu objaśnił zebranych o celu zgromadzenia, i po obraniu prezydyum, przystąpiono do obrad. Na wstępie p. mec. Tadeusz Gałecki wygłosił referat o ks. Stanisławie Staszicu, tłómacząc zebranym, dlaczego nowopowstające Towarzystwo obrało Go za swego patrona, a następnie wyłożył treść i podstawowe zasady statutu i organizacyi. W ciągu dalszym pisarz „Siewby”, J. Adamowicz, mówił o oświacie, dobrobycie i moralności, jako warunkach rozwoju i podniesienia duchowego mas ludowych, a p. redaktor „Zorzy”, Maksymilian Malinowski, o stowarzyszeniach i spółkach wiejskich. Następnie zabrał głos sz. ks. prob. Kuczyński z Klembowa, który w gorącem a wzniosłem przemówieniu zachęcał zgromadzonych do gorliwej i szczerej pracy nad rozwojem towarzystwa i do prowadzenia tej pracy w duchu szczerze religijnym, ku chwale Bożej, pożytkowi ludu i sile na rodu. Dalej zabierali głos p. Górski rzemieślnik, p. Józef Sadowski gospodarz z Sitnego i p. Władysław Koskowski z Klembowa, nawołując braci rolników do łączenia się w szlachetnej pracy nad podniesieniem samodzielności ludu, dobrobytu i oświaty. Po nich zabrał głos ks. proboszcz Zdanowicz z Postolisk, który w dłuższem przemówieniu wyraził uznanie pięknym zamiarom założycieli towarzystwa oraz obraniu przez nich za patrona ks. Staszica, a w ciągu dalszym zaznaczył, że w obecnej chwili powstaje, oprócz Tow. im Staszica, jeszcze dwa Tow. Kółek Rolniczych, a mianowicie przy Centralnem Tow. Rolniczem i „Związek Kółek Roln.” Wobec tego doradzał zebranym, aby tymczasem zaniechali zamiaru zakładania Tow. im. Staszica, ażeby uniknąć walki z innemi towarzystwami, aby nie uczynić rozdarcia w narodzie i w ten sposób uniknąć nowej Targowicy. Na to odpowiedział p. mec. T. Gałecki, objaśniając zgromadzonych, że Tow. im. Staszica, dbając o podniesienie materyalne i duchowe ludu wiejskiego i wogóle stojąc na straży interesów drobnej własności ziemskiej, nie ma i nie może mieć zamiaru walki z innemi towarzystwami, dążącemi do tego samego celu; przeciwnie, będzie się starało łączyć się z niemi w pracy ku dobru ludu skierowanej; wobec tego radził zebranym nie zwlekać i przystąpić do organizowania się i do obrania zarządu tymczasowego. Po nim p. Adamowicz mówił o niebezpieczeństwie zwlekania i nadmiernie długiego namyślania się, i także radził przystąpić do obrania zarządu, któryby mógł niezwłocznie w imieniu Tow. im. Staszica porozumieć się z Centralnem Tow. Rolniczem. Zgromadzenie przyjęło te wnioski, poruczając przyszłemu za rządowi wydelegowanie z pośród siebie 4-ch członków, którzy mają być obecnymi na zebraniu Centr. Tow. Roln. w Warszawie dnia 11 grudnia, w sprawie Wydziału Kółek Rolniczych Centralnego Tow. Roln., oraz powinni zdać przyszłemu zgromadzeniu dokładne sprawozdanie.

Do Zarządu wybrani zostali: Adamowicz Jan z Warszawy, Ks. Kuczyński Stan. z Klembowa, Gałecki Tadeusz z Jadwinina, Ks. Antoni Wysłouch kap. z Nowego-Miasta, Malinowski Maksymilian, red. „Zorzy”, Symonowicz Władysław z Miąsego, Kielak Jan, red. „Siewby” z Chrzęsnego, Symonowicz Marya z Miąsego, Zienkiewicz Konrad z Kobieli, Wasilewski Paweł z Turza (b. poseł), Dr. Wiśniewski Ludwik z Jadowa, Sadowski Józef z Sitnego, Koskowski Władysław z Klembowa, Moliński Kazimierz z Mokrej Wsi, Bańkowski Franciszek z Chrzesnego, Kołakowski Władysław z Ogrodzisk, Moderacki Jan z Janek, Jeziorański z Głuch, Murawiecki Walenty z Rysia, Oleksiak Józef z Klembowa, Supiński Leon z Brzezin, (Henryk Barylski zrzekł się wyboru). Do komisyi rewizyjnej: Karski Zygmunt z Chrzesnego, Ks. prob. Ziemiński Józef z Sulejowa, Wilamowski Rajmund z Klembowa.

Po złożeniu kart wyborczych p. red. Malinowski wygłosił odczyt: „Czem gospodarz jest dziś, a czem być powinien”, poczem zebranie zamknięto.”

Siewba – organ ludu polskiego
R.1, nr 4, 16 grudnia 1906

 941 odsłon,  1 odsłon dzisiaj

Oceń ten tekst
[Total: 0 Average: 0]

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.