historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń wycinki wydarzenia Zielonka

“Rycerze” komunistyczni w stodole i ich plany w Zielonce pod Warszawą
0 (0)

W cztery dni po zebraniu w Zielonce, na rogu ulic Miłej i Dzikiej posterunkowy policji zatrzymał dwóch osobników, jadących dorożką i wiozących ze sobą skrzynię. Zapytani, co to za skrzynia, zatrzymani dawali kolejno sprzeczne odpowiedzi, wobec czego odprowadzono ich do komisarjatu, gdzie stwierdzono że skrzynia zawiera maszynę “Roneo”. W dorożce pod siedzeniem znaleziono sto kilkadziesiąt odezw do żołnierzy garnizonu łódzkiego. Zatrzymanymi byli: Tadeusz Rosołek i Hersz Rozenfarb. Przeprowadzona rewizja w mieszkaniach wyżej wymienionych, ujawniła obfity materjał dowodowy, świadczący o tem, że wszyscy należeli do Z. M. K. a więc odezwy, broszury nawołujące do walki z militaryzmem i reakcją, maszynę, na której ta komunistyczna literatura była drukowana i t.p.