I wojna światowa

Kuryer dla Wszystkich  nr
Kuryer dla Wszystkich nr

Nastał rok 1914, który przyniósł wiele zmian zarówno w Europie, jak i na świecie. Wybuch wojny nie był spowodowany, jak to niektórzy twierdzą, tylko ostatnimi […]

Założyciel miasta

new
new

Henryk Konstanty Woyciechowski herbu Jelita (1851 – 1934) Rodzina Henryk Konstanty Woyciechowski urodził się w 1851 r.1 Był synem Aleksandra2 i Bolesławy z domu Sawiczewskiej. O ojcu […]

Komitet Obywatelski w gminie Radzymin

Bezpośrednio z powodu wojny miejscowość ucierpiała minimalnie; poniosła bowiem jedynie pewne straty w zniszczonych płotach i w paszy wziętej przez wojska i zbiegów w październiku 1914 r. i w czerwcu i lipcu 1915 r. Pośrednio wskutek wojny gmina nietylko nie ucierpiała, lecz przeciwnie – wzbogaciła się dzięki zarobkom przy okopach i podrożeniu produktów wiejskich.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Obywatelskiego Powiatu Radzymińskiego

Akcja Komitetów, dotycząca spraw lokalnych najsprawniej, jak to już zaznaczyliśmy wyżej, rozwinęła się przy tworzeniu instytucji gminnych i samorządnych. Uchwała tworzenia rad gminnych, powzięta na posiedzeniu Komitetu powiatowego w myśl okólnika K.O.G.W. zrealizowaną została w przeciągu tygodnia przy pomocy K.O.G.W. którego delegat uczestniczył w zebraniach organizacyjnych. Rady Gminne powstały we wszystkich gminach i bezzwłocznie przystąpiły do intensywnej pracy.

Przeniesienie ks. Hilchena

Niedawno mieszkańcy Jadowa (pow. radzymiński) z prawdziwym żalem żegnali ks. d-ra Hilchena, powołanego do Warszawy przez władzę duchowną na wyższe stanowisko, odpowiedniejsze dla jego zdolności. Choć krótko, bo tylko pół roku, tam przebywał, jednak zjednał sobie niezwykłą sympatyę i miłość wszystkich parafian dzięki swej dobroci, pracowitości i inteligencyi.

Kamienie pod nogi

W Jadowie (pow. radzymiński gub. warszawska) przy miejscowym Komitecie obywatelskim zorganizował się komitet sanitarny, na którego czele stanął dr. Wiśniewski. Ponieważ stan hygieniczno sanitarny Jadowa […]

Jednogłośnie

Z Jadowa, niewielkiej osady w pow. radzymńskim, donoszą, nam: „W dn. 5 marca odbyło się tu  otwarcie biblioteki przy straży ogniowej, założonej dzięki staraniom p. […]

Komitet Obywatelski pomaga

nowa gazeta e
nowa gazeta e

Komitet Obywatelski, czynny w Wołominie pod Warszawą, wspiera obecnie stu kilkudziesięciu ubogich, przeważnie z pośród rodzin rezerwistów. Otrzymują oni 2 razy tygodniowo produkty spożywcze, kaszę, […]