historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

edukacja I Wojna Światowa Struga wycinki

Kursy żeńskie w Strudze

Od nowego roku szkolnego (1916/17) powstają w Strudze (st. kolejki Mareckiej) dwuletnie lub roczne kursy żeńskie ogrodnictwa, gospodarstwa domowego i handlu. Założycielami tej nowej uczelni są pp. Rogulscy, właściciele „Kursów Handlowych” w Warszawie. Kursy będą przygotowywały swe wychowanice bądź do…

edukacja I Wojna Światowa kronika wydarzeń rolnictwo Struga wycinki

Nowa uczelnia zawodowa

Rozwój ogrodnictwa jest palącą potrzebą naszego kraju i nietylko z powodu obecnych spustoszeń wojennych i zastoju gospodarczego, bo nawet w normalnych czasach Królestwo Polskie, według wiadomości urzędowych, sprowadzało z Cesarstwa Rosyjskiego i zagranicy za miljony rubli owoców, które mogłyby być wyprodukowane u nas nawet w nadmiarze z możnością wywozu. Tę gałąź pracy kobiety inteligentne powinny ująć w swoje ręce zwłaszcza po dworach wiejskich, gdzie zajęcia rolnicze i administracja prawie całkowicie pochłaniają czas mężczyzn. Z niemniejszym pożytkiem wiadomości ogrodnicze zużytkowane być mogą i w miejscowościach podmiejskich, dokąd przenosi się z miast coraz więcej rodzin wskutek drożyzny i niehygjenicznych warunków życia miejskiego.