historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Radzymin wycinki wydarzenia

Trzech komunistów – żydów skazanych na śmierć

Sąd okręgowy w Białej Podlaskiej rozpatrywał sprawę trzech komunistów Abrama Kagana, Symchy Sosnowca i Abrama Niebieskiego, oskarżonych o zamordowanie Dawida Siodlarza, który należąc ongiś do partji komunistycznej wydał później jej członków w ręce policji. Siodlarz był kilkakrotnie przedmiotem zamachów rewolwerowych,…

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Marki Radzymin wycinki wydarzenia

Wystąpienia komunistów z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej

Warszawa, 18 sierpnia. Organizacje komunistyczne w okolicach Warszawy postanowiły uczcić po swojemu dzień 10-ej rocznicy zwycięskiej bitwy pod Warszawą. Pomimo jednak usilnej agitacji i przygotowań do wystąpień demonstracyjnych przebieg ich w Radzyminie i Markach był względnie spokojny. Łukasz RygałoAutora wspiera

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń samorząd Wołomin wycinki wydarzenia

Województwo mianowało w Wołominie komisarza rządowego

Dość warcholstwa i prywatnych interesików Liczne podziękowania ludności za trafny wybór Władze nadzorcze mianowały komisarzem rządowym w Woło­minie p. inż. Mieczysława Czajkow­skiego. Było to rezultatem niedołężnego i niezdecydowanego stanowiska Rady Miejskiej, która mimo wielo­krotnych narad i zebrań, nie mogła wyłonić…

dwudziestolecie międzywojenne kronika wydarzeń Polska Partia Socjalistyczna samorząd Wołomin wycinki

Nadużycia “sanacyjnego” burmistrza

Wobec niedokonania wyboru burmistrza przez Radę Miejską – burmistrzem został mianowany przez Województwo Warszawskie szeroko ustosunkowany sanator p. Majewski. W ostatnich dniach ujawniły się niektóre fakty „radosnej twórczości” sanacyjnego pupilka. Ujawniło się mianowicie, że prawomocne weksle z pieczęcią Magistratu, podpisem…