Handel żywym towarem

Okazało się, iż Dorfman, pomimo młodych lat swoich, notowany jest w kronikach kryminalnych i raz już dłuższy czas siedział w więzieniu przy ul. Dzielnej. Kryjówkę dla ofiar miał w Wołominie, gdzie je tak długo przetrzymywał, dopóki nie osłabła czujność osób, poszukujących zaginionych dziewcząt. Był on zresztą tylko sub-agentem, utrzymującym stosunki z banda handlarzy żywym towarem, którzy po dziewczęta przyjeżdżają do Mysłowic.

“Rebe” jedzie

W Radzyminie mieszka cadyk żydowski — „mądry rebe”, który, mając posiadłość w Warszawie, musi często jechać osobiście odbierać komorne lub eksmitować lokatorów. O zamiarze przejazdu „rebego” — jego asystenci zawiadamiają kolejkę na parę minut przed czasem odjazdu według rozkładu. Wówczas pociąg z pasażerami w Radzyminie czy na Pradze stoi nieruchomo i czeka przyjazdu mądrego rabina. Bywa i tak, że „rebe” dopiero wstaje, modli się, ubiera, je śniadanie lub obiad, a pasażerowie muszą czekać i czekać dopóki „rebe” nareszcie nie raczy przybyć ze swą świtą cuchnącą, wymyślającą ordynarnie pasażerkom, które nie chcą się dobrowolnie wynieść bodajby na platformę z wagonu, w którym zasiadł „rebe”. Zuchwalstwo tej świty równa się tylko jej wstrętnie brudnemu i nigdy nie zapiętemu ubraniu.

Kto winien?

Oto kolejka marecka ma zaszczyt wzięcia rekordu między wszystkiemi kolejami naszego kraju w ilości zanotowanych i niezanotowanych okaleczeń i zabójstw ludzi i zwierząt. Co dni kilka nowy wypadek, nowe zabójstwo człowieka, nowe posiekanie, okaleczenie, przejechanie konia, krowy, potrzaskanie wozu i t. p. Ktoś kiedyś już powiedział, że gdyby zmusić zarząd kolejki do stawiania krzyżów na miejscach zabójstw, jeździlibyśmy od Pragi do Radzymina przez cmentarz.

Tylko 22 szkoły w powiecie radzymińskim

Pow. radzymiński ma 10 gmin, ilość zaś mieszkańców dochodzi prawie do 80 tys., szkół posiada tylko 22 i tak: w gminie Jadów — 2, Kamieńczyk —1, Klembów — 3, Małopole — 2, Międzyleś — 1, Radzymin — 4, Ręczaje — 4, Rudzienko — 1, Strachówka — 3 i Zabrodzie — 1. Wypada więc jedna szkoła w przybliżeniu na 3,700 osób. Gdy zważymy, że w stosunku do dorosłych jest czwarta część dzieci i że jedna szkoła mieści normalnie w sobie jakieś 50 uczniów, dojdziemy do wniosku, że niezbędna liczba szkół w pow. radzymińskim równa się cyfrze 400, tymczasem jest ich zaledwie 22, t. j. o 378 mniej, niż wymaga tego istotna potrzeba.

Close