Lelewelowie herbu własnego

herbarz polski e
herbarz polski e

Henryk Loelhoeffel von Löwensprung, przybyły z Prus wschodnich 1740 r., został lekarzem nadwornym Augusta III-go, ożenił się z Konstancją Jauchówną, generałówną saską, osiadł w Warszawie, […]

Konny czy elektryczny?

nowa gazeta e
nowa gazeta e

Rozwój podmiejski. Hr. Adam Ronikier otrzymał zawiadomienie z Petersburga, iż przy znano mu prawo na przeprowadzenie w Ząbkach tramwaju konnego. Ponieważ stukilkudziesięciu właścicieli z poblizkiej […]

Jaźwie bez szkoły

Mająca powstać staraniem proboszcza parafii klembowskiej, ks. Jakóba Dąbrowskiego, szkoła prywatna początkowa dla dziatwy wiejskiej w Jaźwiu nie zyskała zatwierdzenia inspekcyi, z wielką szkodą dla […]

Pożar w Rasztowie

strazak e
strazak e

We wsi Raszków, gmina Klembów, odległej od Radzymina o wiorst pięć, w posesyi gospodarza Franciszka Grabowskiego, wynikł w samo południe z przyczyny niewiadomej, prawdopodobnie od […]

Parcelacja majątku Duczki

nowa gazeta e
nowa gazeta e

Majątek Duczki, o trzy wiorsty za Wołominem położony i doskonale zagospodarowany, spadkobiercy Jana Janiszewskiego, b. sędziego gminnego w Międzylesiu, rozprzedają częściowo za pomocą banku włościańskiego. […]

Przykłady bohaterstwa alkoholowego

polak katolik e
polak katolik e

Klembów (pow. radzymiński), wieś kościelna, mająca swoją przeszłość historyczną, pod względem oświatowym stoi bardzo nizko. Osiem tysięcy parafian prenumeruje zaledwie kilka numerów „Gazety Świątecznej”, parę […]

Straż ogniowa w Lipnej

osp klembow
Nowa Gazeta : poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego R.6, nr 385 (24 sierpnia 1911)

— Utworzona przed paru laty w Klembowie za Wołominem z inicyatywy miejscowego poprzedniego proboszcza, ks. Stanisława Kuczyńskiego, straż ogniowa ochotnicza rozwija coraz bardziej swoją pożyteczną […]

Z Radzymińskiego

polak katolik e
polak katolik e

Odbyły się wybory na sędziego gminnego w I okręgu powiatu radzymińskiego. Jedyny na ten urząd kandydat, p. Aleksander hr. Korwin-Szymanowski, skończony prawnik, wł. folwarku Pasek, […]

Z powodu wystawy w Radzyminie

zaranie e
zaranie e

Przy lichej nawet z natury swej glebie, ale przy oświacie i uspołecznieniu ogółu, z powodu blizkości Warszawy, ludność tego powiatu mogłaby być naprawdę w dziesięcioro bogatszą, niż jest, i mogłaby być przykładem szlachetniejszego życia dla tysięcy wsi polskich. Ale tego wszystkiego niema tu, bo do zwykłych robigroszów grosze tylko przychodzą, a dobroczynne skutki oświaty obfitych owoców swych nie sprowadzają tu.

Parcelacja Cygowa

polak katolik e
polak katolik e

Resztki dóbr rycerskich Cygów, o ośm wiorst od Tłuszcza, od kolei petersburskiej położonych, a należących przez kilkaset lat aż do doby ostatniej do możnej i […]