Przeniesienie ks. Hilchena

Niedawno mieszkańcy Jadowa (pow. radzymiński) z prawdziwym żalem żegnali ks. d-ra Hilchena, powołanego do Warszawy przez władzę duchowną na wyższe stanowisko, odpowiedniejsze dla jego zdolności. Choć krótko, bo tylko pół roku, tam przebywał, jednak zjednał sobie niezwykłą sympatyę i miłość wszystkich parafian dzięki swej dobroci, pracowitości i inteligencyi.

Uczmy się solidarności żydowskiej!

Przy domaganiu się zasiłków żydzi wszędzie występują ze swoją znaną natarczywością, przeto Komitet Obywatelski musi bronić sprawiedliwości, dzieląc zapomogi podług źródła, skąd ofiary przychodzą, a charakterystyczne jest ich zebranie w Jadowie, gdzie nawet pomoc sołtysa żyda (Jadów ma jednego sołtysa—żyda) — nie wiele pomogła.