Bibljoteka w Jadowie

“Właśnie w tej oto czytelni, którą pan komisarz dla was zakłada, obok książek religijnych i pouczających o gospodarstwie, znajdziecie książki rosyjskie, z których nauczycie się, jak to trzeba poświęcać się za ojczyznę”.

Jubileusz

Z pow. radzymińskiego piszą do nas: „W dniu 25-ym lipca czcigodny ks. Stanisław Skowroński, proboszcz parafji Jadów, obchodził uroczyście ćwierćwiekowy jubileusz pracy swojej w winnicy […]

25 lat pasterzowania

przeglad katolicki  e
przeglad katolicki e

Jadów (dek. radzymiński, arch. warsz.). W dniu 25 lipca w osadzie Jadów odbył się 25-letni jubileusz kapłaństwa i 13 letni pasterzowania jedną i tą samą […]