Na przyzbie

Gdy się trafi pomysł dobry Trzeba oddać dank zasłudze… Byłem z dziećmi pozawczoraj W Wenecji ale w… Strudze! Łukasz RygałoAutora wspiera Wołomin Światłowód

Wenecja w Strudze

slowo e
slowo e

Podług planu, urządzone tam będą: teatr, hotel, sale do tańca, halla wód mineralnych, kręgielnie, gimnastyka, karuzele, huśtawki, staw z łódkami motorowemi i z mechanizmami rowerowemi, wyspa na stawie, młyn z balonami, tor dla cyklistów w około stawu, i t. d. i t. d. Zarząd kolejki mareckiej zwiększa swój tabor kosztem 100,000, zamierza bowiem wysyłać specjalne pociągi do nowej stacji „Wenecja”, szybsze, za opłatą po 40 kop., tam i z powrotem.