Sprzedaż Lipin i Duczek

(N. D. 4782) Podpisany Mecenas Obrońca przy W.D.R.S., w Warszawie pod Nr. 1778 c. zamieszkały, wiadomo czyni, iż dobra Lipiny i Duczki, w Okręgu Stanisławowskim Gubernii Warszawskiej położone, a mocy wyroku Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie na dniu 30 Czerwca (12 Lipca) 1851 r. na żądanie SS-rów po Kaźmierzu Mejer jako to Maryi z Mejerów Gronowalskiej wdowy, w Mokrym lesie, Okręgu Ostrołęckim, Ewarysta Mejer Patrona w Lublinie; tudzież Ludwika Mejera obywatela we wsi Woluminie Okręgu Stanisławowskim zamieszkałych, przeciwko Maryannie z Badowskich Mejer wdowie po Kazimierzu Mejer, w imieniu własnem, oraz nieletniej swéj córki Antoniny Mejer, czyniącej tudzież, Marcellemu Badowskiemu, przydanemu ad hoc opiekunowi, zapadłego, w drodze działów przed Sędzią delegowanym W. Wejnertem sprzedane zostaną.

Dobra Lipiny i Duczki stanowią jedną i nierozdzielną całość, niemających nawet osobnych granic. Graniczą na północ z wsiami Zagościńcem i Ostrowiem, na wschód Dobrzynem i Grabią na południe z Grabią i Ręczajami na zachód z Wołuminem. Odległe są, od miasta Warszawy, mil 2½, od Radzymina milę 1, od Okuniewa milę 1. Rozległość tych dóbr, wynosi wedle mappy i rejestru pomiarowego w roku 1849 sporządzonych włók nowopolskioh 79 przeszło. Grunta w ogóle żytne pierwszej klassy, łąki dostarczające blisko 300 fur. siana jednokonnych, las na opał wystarczający, budowle, odpowiednie potrzebie, w stanie średniem, włościan odrabiających pańszczyznę jest 14 którzy odrabiają po dwa dni sprzężajem w tydzień, a po dwa dni, a niektórzy po trzy dni pieszo. W folwarku Duczki jest 9 zagrodników robiących po dwa dni pieszo.

Razem z dobrami sprzedane będą inwentarze, żywe i martwe, na gruncie dóbr rzeczonych znajdujące się, a spisem urzędowym z dnia 8 (20) Czerwca r. b. sporządzonym objęte, i na rs. 2766 kop. 46 oszacowane.

Bliższą informacyą o stanie dóbr rzeczonych, oraz o warunkach pod jakiemi sprzedane zostanę powziąść można, w Kancellaryi Pisarza Trybunału tutejszego w Wydziale III lub u Ludwika Zaleskiego Mecenasa, sprzedaż popierającego. Pierwsza publikacya zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się przed Sędzią Delegowanym W. Wejnertem w Wydziale III. Trybunału Cywilnego tutejszego, w dniu 12 (24) Października r. b. o godzinie 4 z południa.

Licytacya rozpocznie się оd ogólnej summy rs. 30383 kop. 46.

Ludwik Zaleski, Mecenas

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego
1851, no 232

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.