Czujna rada gminna

Z gminy Strachówki w powiecie radzymińskim przysłano nam następujące sprawozdanie z posiedzenia rady gminnej w dniu 19-ym maja: Ponieważ w ostatnich czasach zauważono w prowadzeniu szkół powszechnych gminy Strachówki wiele rzeczy niepokojących katolicką jej ludność, która żąda wychowywania i kształcenia dzieci w duchu katolickim, rada gminna postanawia, żeby panowie nauczyciele: 1) odmawiali z dziećmi modlitwy przed nauką i po nauce; 2) w niedziele i święta prowadzili dzieci do kościoła na nabożeństwo; 3) święta Matki Boskiej: 8 grudnia, 2 lutego, 25 marca, 3 maja, 15 sierpnia i 8 września święcili;. 4) religji uczyli we wszystkich oddziałach; 5) dziatwę sposobili do pierwszej spowiedzi i Komuńji św. w porozumieniu z księdzem proboszczem; 6) przedstawiali dziatwę zarówno księdzu przewodniczącemu dozoru szkolnego, jak i księdzu proboszczowi do egzaminu z religji.

Rada obowiązuje panów opiekunów szkół do przestrzegania, żeby te żądania były spełniane w szkołach powierzonych ich pieczy. W razie niestosowania się nauczycieli do tych żądań opiekun szkolny ma wnieść zażalenie do rady gminnej, która po zbadaniu sprawy i uznaniu nauczyciela za nieodpowiedniego zażąda od inspektora natychmiastowego usunięcia go.

Powyższa uchwała rady gminnej ma być natychmiast podana do wiadomości nauczycielom, opiekunom szkół i sołtysom do ogłoszenia mieszkańcom wszystkich wsi. Uchwała jest zgodna z ustawą o religji w szkole, wydaną przez rząd dnia 8-go grudnia 1926 r. i 8-go stycznia 1927 r.

Zważywszy, że poczta jest najlepszym rozsadnikiem oświaty, rada gminna postanawia utworzyć dobrowolną obsługę pocztową. Wsie lub pojedynczy gospodarze, chcący do tego należeć, płacą rocznie po 10 groszy od morga i są odwiedzani dwa razy tygodniowo przez listonosza, przynoszącego listy i gazety i zabierającego wszelkie zlecenia pocztowe. Rada zawiera umowę z listonoszem i opłaca go. Ta uchwała ma być natychmiast ogłoszona sołtysom do wykonania.

Dobre drogi są źródłem dobrego bytu ludności. Dlatego rada gminna postanawia uczynić drogą bitą, gościniec wiodący ze Strachówki do Świętochowa, dla połączenia traktu warszawskiego z węgrowskim. Przeto każdy właściciel pola przyległego do owego gościńca winien zwieźć na jeden metr swego gościńca wóz piasku i wóz kamieni; zaś każdy właściciel gruntu na przestrzeni 3 kilometrów obowiązany jest wnieść składkę 1 złoty od morga. Rada wyznacza z pośród siebie dwóch członków, którzy za wynagrodzeniem 100 zł. wyszukają i ugodzą zdolnych brukarzy i dopilnują robót przy biciu owej drogi. Tę uchwałę ogłosić sołtysom wsi w okręgu gościńca do wykonania.

Uznając, że obsadzenie dróg drzewami owocowemi stanowi piękno, zdrowie i bogactwo kraju, rada postanawia, żeby wszelkie drogi były obsadzone drzewami, ile można, owocowemi. Właściciel nie obsadzonej drogi ma być wskazany przez sołtysa i karany do wysokości 5 zł. jednorazowo. Pieniądze z tych kar rada przeznacza na sprowadzanie szlachetnych odmian drzew owocowych, a także morwowych dla rozpowszechnienia jedwabnictwa.

M. L.

Gazeta Świąteczna
wychodzi w Warszawie na każdą niedzielę
R. 47, 1927, no 26 (2421)

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.