robotnik

Przeciwko reakcyjnej większości Rady Miejskiej i Magistratu

Frakcja P. P. S. w Radzie Miejskiej m. Wołomina na posiedzeniu w dn. 29 stycznia b. r. wysunęła kilka wniosków, jako to: w sprawie podniesienia budżetu szkolnego, uruchomienia przedszkola w Wołominie, dożywiania niezamożnych dzieci w miejscowej szkole powszechnej, uruchomienia robót inwestycyjnych, przy których znaleśćby mogli pracę miejscowi bezrobotni, wprowadzenia stałej inspekcji sanitarnej w mieście, wreszcie wniosek — zmniejszenia pensji burmistrza Czajkowskiego.

Frakcja P. P. S. składa się zaledwie z 6 członków, a więc — oczywiście — wysunięte przez nią postulaty były skazane na przegłosowanie. W przykładnej zgodzie radni żydowscy i bogoojczyźniani ubili wszystkie wnioski naszych towarzyszy, nawet te w sprawie dożywiania dzieci. Pomimo, iż spora ilość dzieci ubogich przychodzi do szkoły bez śniadania i wskutek tego zachodzą nawet wypadki omdlenia. W związku z tem posiedzeniem Rady, w celu poinformowania ogółu ludności m. Wołomina i członków partji o całokształcie gospodarki Magistratu m. Wołomina, Komitet partyjny zwołał wiec na dzień 7 lutego b r. Na wiec ten przybył specjalnie zaproszony pos. tow. Pragier.

Po godz. 3 popołudniu w obecności licznie zebranych słuchaczy, zebranie zagaił tow. Derma, charakteryzując opłakany stan gospodarki miejskiej, uzależnionej całkowicie od większości Rady Miejskiej i Magistratu, złożonej z bogoojczyźnianych kamieczników katolickich i ich spólników — kamieniczników żydowskich. Mówiąc o Czajkowskim, tow. Derma przypomniał, że przed wyborami na burmistrza, Czajkowski podpisał dobrowolnie, za cenę głosów frakcji P.P.S. — deklarację, w której zobowiązał się do wykonywania programu gospodarczo-oświatowego, ułożonego przez frakcję P.P.S., a teraz, po wybraniu go burmistrzem, nie tylko że nie wykonywa danego zobowiązania, ale nawet szkodzi na każdym kroku frakcji i przy każdej sposobności utrąca jej wnioski. (Ostatnio np. wniosek w sprawie wprowadzenia na koszt miasta dożywiania ubogich dzieci szkolnych).

Tow. poseł Pragier w obszernem przemówieniu wytłomaczył zebranym — między innemi, właściwy sens zabiegów burmistrza Czajkowskiego, któremu zależy na dobrych stosunkach z prawicą radziecką. W dyskusji wyrażono oburzenie pod adresem Rady Miejskiej za jej nieobywatelskie stanowisko względem spraw szkolnych i głodujących dzieci. Ze szczególną siłą podkreślono konieczność przeforsowania sprawy dożywiania niezamożnej, uczącej się dziatwy szkolnej.

Robotnik – centralny organ P.P.S.
R.33, № 44 (14 lutego 1927) = № 3204

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.