glos nauczycielski e

Nadzwyczajne zgromadzenie ZNPSP

Dnia 27/I r.b. w miejscowej szkole początkowej w Tłuszczu odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie członków miejscowego Oddziału. Pomimo iż pogoda nie bardzo sprzyjała, stawiło się prawie 3/4 członków. Zgromadzenie zagaił kol. W. Charzewski, powołując na przewodniczącego kol. Alf. Żylińskiego. Kolega A. Żyliński w krótkich, ale barwnych i podniosłych słowach streścił historję prób organizacyjnych nauczycielstwa od czasów reformy hr. Wielopolskiego do chwili obecnej; w konkluzji zawezwał obecnych do zgodnego obradowania z powodu ważności chwili.

Następnie odczytano sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów i przystąpiono do uchwał w sprawie poprawy bytu. Solidaryzując się prawie jednogłośnie z uchwałami Zjazdu Delegatów w Warszawie, Zgromadzenie uchwaliło:

 1. Żądać pensji zasadniczej 3,000 mk. rocznie.
 2. Żądać dodatków na opał, światło, stróża i dodatków drożyźnianych od dnia 1 stycznia 1918 r. łącznie z pensją do 500 mk. miesięcznie.
 3. Co 3 lata dodatków automatycznych 600 mk. rocznie.
 4. Podczas obecnego przejściowego czasu wojennego jednorazowego aprowizowania na czas od zbiorów do zbiorów według normy, obowiązującej dla wszystkich.
 5. Pensje powinny być wypłacane miesięcznie z góry wprost ze skarbu państwa, co uniezależni nauczycielstwo od zarządów gminnych.
 6. Żądać mieszkania złożonego z 3 pokoi i innych zabudowań gospodarczych.
 7. Przy nowo powstających szkołach żądać 3 mórg ziemi.
 8. W miejscowościach, gdzie dodatki w naturze są niemożliwe — odpowiedniego wynagrodzenia w gotówce.
 9. Żądać 12 podwód rocznie dla osobistego użytku.
 10. W razie choroby — korzystania z płatnego urlopu.
 11. Co pewien czas — korzystania z płatnego urlopu dla pogłębienia swojej wiedzy.
 12. Żądać przy każdej instytucji, utrzymującej szkoły, kas pomocy i przezorności na ogólnie obowiązujących zasadach.

Po referacie kol. Żylińskiego „O szkodliwym przedmiocie (t.j. kaligrafji) w nauczaniu elementarnem“ przystąpiono do wyborów zarządu. Wynik ich następujący: kol. Alfred Żyliński z Krusza —prezes, kol. Włodzimierz Charzewski z Tłuszcza — wice-prezes, kol. Aleksander Kosieradzki z Roszczepa — sekretarz, kol. Feliks Tarczyński z Postolisk — skarbnik i kol. Dominik Kozłowski z Dąbrówki — członek Zarządu.

Zebrani postanowili powiększyć składkę o 1 markę miesięcznie i wynająć odpowiedni lokal. Na wiosnę Oddział postanowił urządzić dla młodzieży i okolicznych włościan zbiorową wycieczkę do Warszawy. Na wniosek jednego z kol. Oddział jednogłośnie zaprotestował przeciwko uzurpacyjnemu stanowisku duchowieństwa, które wizytuje szkoły, interpelując kolegów co do ich wykształcenia, egzaminując uczniów i t.d. Protest postanowiono przesłać do centralnych władz oświatowych polskich, zaznaczając, iż powyższe stanowisko duchowieństwa jest niezgodne z Tym. Przepisami Depart. Wyz. i Ośw. Publ.

Sekretarz Zarządu Aleksander Kosieradzki

Głos Nauczycielski
organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych
R. 1, nr 8 (kwiecień 1918)

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.