MDS

Warunki dosyć korzystne

W poprzednim swoim artykule wskazywałem na szereg ujemnych warunków letniskowych na linji kolejowej i kolejkowej Warszawa — Otwock, Obecnie pragnę skreślić kilka uwag odnośnie letniska Zenonów, odległego o 2 km, od st. Zagościniec, Warunki letniskowe na miejscu są dosyć korzystne, bowiem poszczególne parcele znajdują się w lesie sosnowym, względnie w sosnowym zagajniku. Lokale są rozmaite, wygodne, przeważa jednak ilość domków o niezbyt korzystnym i zachęcającym wyglądzie. Tytułem opłaty za najem żądano za 2 pokoje z kuchnią od zł. 300.— do zł. 350.— Na kilku posesjach widać domki i ogrody zapomniane i bardzo opuszczone. Można domniemywać się, że wzmiankowane domy widocznie w czasie działań wojennych były uszkodzone, a właściciel posesji nie ma potrzebnej sumy gotówki i dlatego nie zajął się naprawą.

Na terenie Zenonowa i sąsiadującej wsi Zagościniec czynne są trzy sklepy spożywcze, z których dwa można traktować jako względnie po kupiecku prowadzone, ale z dużą domieszką prymitywizmu wioskowego, trzeci natomiast dopiero stara się przeniknąć w sferę handlu w ogólności, Jest to jeszcze jeden dowód więcej jak mało nasz lud wiejski posiada wyrobienia i przygotowania handlowego, chociaż wielce chwalebnym jest, że do handlu garnie się i pod tym względem stara się usamodzielnić. W międzyczasie zgłasza się też do letników sporo wędrownych sprzedawców, którzy po cenach rozmaitych pragną dopełnić nieco tranzakcji. Specjalne wrażenie czyni fakt, że do handlu wędrownego zaczyna przenikać element, który pozbawiony może nawet pracy urzędniczej, zajął się tą formą pracy zarobkowej.

Wieś Zagoścniec, która łącznie z letniskiem Zenonów stanowi jak-by łączną całość, posiada 5-cio oddziałową szkołę powszechną na 170 dzieci oraz zorganizowane jest i czynne w lokalu szkoły kółko rolnicze miejscowych gospodarzy. Płacą oni składki członkowskiej 50 groszy, mają własną bibljotekę, abonują pisma, a od czasu do czasu przyjeżdżają tu instruktorzy rolni, celem prowadzenia wykładów. Znaczna odległość od stacji kolejowej Zagościniec, a tem więcej od stacji Wołomin skłoniła gospodarzy, a również właścicieli parceli do nawiązania kontaktu z przedsiębiorcą eksploatującym tramwaj konny z Wołomina. Podobno jesienią linja tegoż tramwaju ma być przeciągnięta do Zenonowa. W ten sposób komunikacja z Wołomina była-by bardzo ułatwiona.

Niezmiernie było-by korzystnem, żeby ogół właścicieli letnisk, jak również gospodarzy wiejskich zdecydował się na pobudowanie na niedużym kawałku ziemi chociaż drewnianej kapliczki, w której mógłby zaproszony ksiądz na każdą niedzielę, odprawić mszę św. Było-by to rzeczywiście błogosławioną inowacją dla letników. Należy przypuszczać, że projekt ten, zdaje się nawet już kiełkujący, znajdzie rozległe poparcie.

Cze-ski

Echa podmiejskie
23 sierpnia 1931

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.