Boisko - rok 1947

Stadion Miejski w Wołominie

W Polsce, w okresie międzywojennym, kultura fizyczna była ważnym elementem wychowania patriotycznego, obywatelskiego, społecznego. Społeczności lokalne chętnie organizowały stowarzyszenia i związki, które umożliwiały aktywne włączenie się w proces odbudowy Polski. Powstawały wówczas (rejestrowano) straże ogniowe, domy ludowe, koła myśliwskie, niemniej dużą wagę przywiązywały do organizowania życia sportowego.

W mieście Wołomin naturalną bazą do powołania pierwszego klubu stanowiło prężnie działające harcerstwo. Jak informował “Głos Wołomina” w 1930 r.:

W roku 1923, miejscowa młodzież harcerska dała inicjatywę założenia na terenie m. Wołomina organizacji sportowej; powstał więc staraniem starszych harcerzy pierwszy klub sportowy pod nazwą “Huragan” Założycielami formalnymi klubu są: b. Burmistrz Czajkowski Mieczysław, adwokat Kempiński Antoni, dr. Czaplicki Stanisław i p. Rydecki Stanisław.

W celu dopełnienia formalności, klub został wciągnięty do rejestru stowarzyszeń i związków Województwa Warszawskiego w dniu 17 sierpnia 1926 r. pod numerem 1059 jako stowarzyszenie pod nazwą “Huragan” w Wołominie.

W nieco późniejszym czasie zorganizowały się jeszcze dwa kluby, K.S. “Olimpja'” i R.K.S. “Siła”. Pierwszy z tych grupował w sobie młodzież żydowską, drugi młodzież robotniczą (C.K.W.)

Ponadto na terenie miasta działały towarzystwa gimnastyczne, jak “Sokół” i “Makabi”.

Boiskiem, na którym przeprowadzano zawody sportowe, była zwyczajna łąka, którą użyczyli państwo Mossakowscy.

W celu poprawienia infrastruktury sportowej i umożliwienie pełnej działalności klubów, władze miasta starały się o wybudowanie stadionu. Z uwagi, iż środków finansowych na ten cel nie było w kasie miasta, czekano na możliwość dofinansowania z zewnątrz. Ku radości zainteresowanych, w styczniu 1930 r. gen. bryg. Jaczynik, pełniący funkcję Zastępcy Dowódcy Okręgu Korpusu Nr 1 Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przesłał pismo do burmistrza Wołomina, informując iż po złożeniu kosztorysu i opracowaniu planu istnieje możliwość dofinansowania budowy boiska i strzelnicy małokalibrowej dla miasta.

W celu nadania biegu sprawie, burmistrz zaprosił na spotkanie organizacyjne kilka stowarzyszeń, aby powołać Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Zaproszenia zostały wystosowane do: Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Strzeleckiego, Związku Podoficerów Rezerwy, Związku Harcerskiego oraz klubów sportowych “Huragan”, “Siła”, “Olimpja”, “Promień”. Imienne zaproszenie otrzymał Stanisław Rydecki.

Ze swojej strony burmistrz pismem zobowiązał Ludwika Śliwę do przewiezienia ziemi z gór Wołominka na stadion sportowy u p. Mosakowskich po 3,5 zł za 1m3.

Do powołania komitetu zostali desygnowani: Frąckiewicz Marian ze Związku Podoficerów Rezerwy, Leon Raczyński z Klubu Sportowego “Olimpja”, Mieczysław Ziółko z Robotniczego Klubu Sportowego “Siła”, Kazimierz Artke z Zarządu Klubu Sportowego “Huragan”, Stanisław Lange ze Związku Harcerzy. Przedstawiciele ci zorganizowali Miejski Komitet WF i PW, którego prezesem został Stanisław Rydecki. Następnie Komitet WF i PW powołał komitet budowy stadionu miejskiego w osobach: prezes p. Lange Stanisław, wiceprezesi pp Rydecki Stanisław i Artke Kazimierz. Stronę techniczną powierzono technikowi p. Burakowskiemu Alfredowi oraz p. Sztompke Feliksowi.

Założony Komitet, w pierwszym rzędzie zwrócił się do Zarządu Drogowego w Radzyminie o wypożyczenie taboru kolejowego, tj. 4 wózków, 99 duże i 3 małe przęsła szyn, 750 śrub. Pomoc przy budowie stadionu udzielił również magistrat, który zwrócił się z prośbą o przekazanie gruzu na bieżnię do właścicieli cegielni “Źródnik” w Kobyłce i “Dyonizy”. Jednocześnie zapłacono za zakup krawężników betonowych Wytwórni Wyrobów Betonowych F. Sztompke w wysokości 848 zł. Magistrat również podjął się mediacji z p. Mossakowską, która zaskoczona rozwojem sytuacji nie zgadzała się zrazu na przebudowanie boiska na stadion miejski.

Z powodu, iż K.S. “Huragan” grupujący w sobie młodzież sportową całego Wołomina, posiadał około 100 członków, przyjęło się określać stadion miejski jako boisko “Huraganu”.

W dniu 8 maja 1932 r. nastąpiło uroczyste oddanie boiska do użytku dla wołomińskiej społeczności.

Wybudowany stadion miejski przy wydatnej pomocy finansowej m. in. członków OSP, służył mieszkańcom Wołomina do chwili wybuchu II wojny światowej.

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.