nasz przeglad

Aresztowanie za nie płacenie drobnych kar

Interpelacja Koła Żydowskiego

Obywatele żydowscy osady Tłuszcz pow. Radzymińskiego mieli do zapłacenia drobne kary w wysokości od 10 do 20 złotych każdy z osobną, wymierzone im wyrokami Sądu Pokoju w Wołominie za różne przekroczenia przepisów obowiązujących. Podług prawa kary takie zwykle ściągane są w większych miastach przez komorników sądowych, zaś w małych miejscowościach przez wójtów gmin, zastępujących komorników sądowych, t. zn. że o ile dany dłużnik po otrzymaniu wezwania o zapłacenie kary z wyroku sądowego takowej nie płaci, należy dokonać zajęcia i licytacji celem ściągnięcia tej kwoty. Dopiero gdyby egzekucją nie dała wyników realnych, kara pieniężna zostaje zmieniona na karę pozbawienia wolności. Inaczej dzieje się w Tłuszczu. Wójt gminy Tłuszcz Sobczak, polecił władzom policyjnym zaaresztować i przyprowadzić do Urzędu Gminy wszystkich wyżej wyszczególnionych obywateli wyznania mojżeszowego (i to w sobotę), a potem, kiedy im przez sekretarza Kosińskiego wyjaśniono cel aresztowania, kiedy oni kary pieniężne uiścili, zostali zatrzymani w nieobecności p. Wójta, a z jego rozporządzenia, jak to oświadczył sekretarz Kosiński, przez całą dobę pod kluczem i nikogo z krewnych do nich nie dopuszczono.

Postępowanie wójta i sekretarza gminy Tłuszcz stanowi poważne nadużycie władzy i dowód, że w niektórych miejscowościach Rzeczypospolitej prawo i Konstytucja względem ludności żydowskiej władz jeszcze nie obowiązują. Położyć kres takiemu gwałceniu prawa można tylko w drodze usuwania winnych urzędników i oddawania ich do dyspozycji władz prokuratorskich celem surowego ich ukarania za nądużycie władzy i popełnione w drodze tego nadużycia inne przestępstwa. (W danym wypadku: nieprawne pozbawienie wolności). Wobec powyższego podpisani zapytują Pana Ministra Spr. Wewnętrznych:

  1. czy znane są Mu podane wyżej fakty?
  2. czy wójt i sekretarz gminy Tłuszcz zostaną usunięci ze swoich stanowisk za nadużycie władzy?
  3. czy skierowano sprawę przeciwko nim do Prokuratora?

Warszawa d. 12.II.1925

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.