Gdzie kucharek sześć tam niema… czem jeździć…

Tak twierdzi 8000 mieszkańców Zielonki

Siła odśrodkowa ruchu budowlanego stolicy wyładowała się w dalekim promieniu. Gdy spojrzeć na Warszawę z lotu ptaka, dostrzega się wzdłuż pro­mieniście idących linii komunikacyj­nych nieprzerwany łańcuch domów, domków, willi. Na linji wileńskiej “stolicą” tego ruchu stała się Zielonka. Jeszcze nieda­wno licha osada, posiada dziś przeszło 8.000 mieszkańców, rekrutujących się z pracowników umysłowych, emery­tów, kolejarzy. Niestety, polityka komunikacyjna, będąc troskliwą matka dla innych linii, jest macochą dla wileńskiej.

Porównajmy: Falenica, Świder, Otwock mają nie tylko kolej, nie tylko kolejkę, szosę z autobusami powiatowemi, ale jeszcze na dodatek otrzymają linje kolei elektrycznej. A Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Woło­min, niemniej gęsto zaludnione? Mają tylko linję szerokotorową, a choć 66 pociągów dziennie przybywa na dwo­rzec Wileński, ani jeden nie dociera przez tunel do Dworca Głównego. Tysiące mieszkańców tej linji musi więc wysiadać na dworcu Wileńskim i szturmować do przepełnionych tram­wajów praskich, podczas gdy tanim kosztem i małym zachodem dałoby się przysporzyć tej linji komunikacje bezpośrednią z centrum Warszawy.

Na wszystko znajdzie się rada

Jak to uczynić? Od Zielonki biegnie w bok od wileńskiego toru tor średnicowy na Rembertów. Z dworca Głów­nego chodzi do Rembertowa 10 skła­dów pociągów. Przychodzą do Rem­bertowa, stają, odczekają swoje i wracają spowrotem do Warszawy. Gdyby te same pociągi puścić na Wołomin, obsłużyłyby cała linję. A na linji tej zamieszkuje 50.000 mieszkańców, z których znaczna cześć pracuje w Warszawie.

W ten sposób odciążoną byłaby li­nja wileńska, stale przeładowana; li­nja średnicowa, o której mową, stoi pusta, ponieważ chodzi po niej tylko 8 pociągów dalekobieżnych. Koszt jej budowy wynosił ok. 2 mili. zł. Przy obecnej więcej niż skąpej eksploatacji, nieprędko się zamortyzuje!

Na 70 ulic tylko 10 lamp

Istnieją jednak i inne bolączki. Oto na 70 ulic Zielonki jest zaledwie 10 lamp. Wieczorem osada tonie w ciemnościach, co bardzo jest na rękę złodziejaszkom i włamywaczom. Wy­rywanie torebek z ręki, okradanie do­mów było do niedawna na porządku dziennym.

Zielonka musi się modlić w szczup­łej kapliczce Schroniska dla Nauczy­cielek, bo na własny kościół jakoś zdobyć się nie może. Wprawdzie jest już plac, ale zbiórka na budowę kościoła idzie opieszale. Cmentarza brak, zmarłych wozi się furmankami 4 kilometry do Kobyłki. Wadliwy jest też podział administracyjny osady: należy ona do dwu po­wiatów, dwu gmin i ma “nad sobą” trzech sołtysów! A potem się dziwić, że nie wie lewica, co czyni prawica. Że idzie się do jednego sołtysa po ad­res kogoś z mieszkańców, a on odsy­ła do kolegi, bo to nie jego “strefa”.

Nożem w ciele Zielonki jest kolej­ka, która 15 sierpnia stała się spraw­czynią tragicznego wypadku: urucho­miona nieostrożnie drezyna, pędząc bez kierowcy, wpadła na dwoje dzieci. Kolejka oddawna już nie powinna istnieć. Zbudowało ja w 1926 r. Cen­trum Badań Balistycznych dla swych potrzeb, lecz rola jej się skończyła z chwilą zbudowania bocznicy normalnotorowej.

Usuńcie kolejkę!

Kolejka miała istnieć tylko rok, a przetrwała 10 lat. I jest zakała ulicy Kolejowej. Na tej to ulicy miało CBB zrobić bruk na przestrzeni 800 me­trów. Cóż, kiedy ciągle brak gotówki. Ludzie muszą brnąć po rozkopach ul. Kolejowej, muszą kołować 5 kilome­trów, by przewieść sobie węgiel, czy materiały budowlane. Cała połać osiedla cierpi i narażona jest w razie po­żaru na spalenie się, bo ul. Kolejową wóz strażacki w żaden sposób nie przejedzie.

Trzeba skończyć stanowczo z kolejką, uporządkować ulicę Kolejową. Piasek do budowy bruku jest, dowóz materjałów zapewniony, chodzi tylko o bagatelę — 1.000 metrów kamienia! Rada Gromadzka występuję obecnie do władz, prosząc o dotrzymanie obietnicy, uczynionej przed 10-u laty przez Centrum Badań Balistycznych.

Dobry Wieczór!
Kurier Czerwony – ilustrowane pismo codzienne
R. 15 (7), 1936, nr 239

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.