Parcelacja majątku Duczki

nowa gazeta e
nowa gazeta e

Majątek Duczki, o trzy wiorsty za Wołominem położony i doskonale zagospodarowany, spadkobiercy Jana Janiszewskiego, b. sędziego gminnego w Międzylesiu, rozprzedają częściowo za pomocą banku włościańskiego. […]

Lepszego barszczu i w domu mieć nie można

…we wsi Duszkach będącej własnością JW. Nakwaskiego Senatora Kasztelana K.P. o 3 mile od Warszawy odległej, stoi Karczma, w której podróżni szczególną wygodę maią. Prócz dobrego trunku, wódki i piwa, można tam codziennie dostać smacznego i zdrowego barszczu z mięsem lub grzybami w dni postne nagotowanego.