Cerkiew w Wołominie - ikonostas

Krótka historia Parafi Prawosławnej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wołominie

Początki parafii prawosławnej w Wołominie sięgają 1930 roku.

Pierwsza cerkiew mieściła się w istniejącym do dzisiaj drewnianym domu na ulicy Tramwajowej (obecnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Dom był własnością A. M. Michalczonków, Białorusinów pochodzących z Wileńszczyzny. Został poświęcony na świątynię 29 czerwca 1930 r. Zachował się album z fotografiami, które dokumentują wygląd wnętrza tego dawnego kościoła oraz życie parafialne wyznawców prawosławia w Wołominie. Pierwszym proboszczem parafii był ksiądz Borys Sobolewski. Według pisemnej relacji drugiego proboszcza, późniejszego arcybiskupa Anafasjewa (Atanazego) Matrosa, który w latach 30. XX w. jako młody mnich odprawiał tu nabożeństwa wieczorne i świętą liturgię w niedziele, cerkiew była skromna i mieściła się na poddaszu domu Michalczonków.

Przy parafii, niemal od początku jej istnienia, działał znakomity chór. Pierwszym regentem chóru został Eugeniusz Łukarżewski. Po nim chórem prawosławnym dyrygowali kolejno: S. F. Siereda i Konstanty Smolski.

W szkole powszechnej w Wołominie religii nauczał ksiądz Jan Kusznier.

7 kwietnia 1935 r. położono kamień węgielny pod budowę świątyni u zbiegu ulic Kanałowej (obecnie ul. gen. Emila Fieldorfa) i Lipińskiej. Ocalała z pożaru wojny lista ofiarodawców, którzy materialnie wspierali budowę nowej cerkwi. Z dokumentu wynika, że przed II wojną światową (w latach 1935-1938) do parafii prawosławnej w Wołominie należało 110 rodzin.

Dom zastał ukończony i uroczyście poświęcony 29 czerwca 1938 r. w dniu Patronów św. Apostołów Piotra i Pawła. Ze starej cerkwi do dzisiaj zachowały się niektóre ikony (m.in. ikona św. Mikołaja) i wiele elementów wyposażenia.

Trzeci proboszcz, Mikołaj Smolski, sprawował liturgię już w świątyni na ulicy Kanałowej (miał mieszkanie nie opodal, na ul. Orwida). W czasie II wojny światowej budynek cerkwi w Wołominie uległ poważnemu zniszczeniu.

W pierwszych latach powojennych do parafian wyznania prawosławnego w Wołominie przyjeżdżał raz w miesiącu ksiądz z Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze. Od 1958 r. parafia ma stałego proboszcza. Jest nim ksiądz Włodzimierz Kuprjanowicz. Obecnie parafia liczy 17 wiernych. Prawie wszyscy pochodzą z okolic Białostocczyzny.

Od dwóch lat z wołomińskiej parafii prawosławnej wyruszają latem warszawskie piesze pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę, do najważniejszego sanktuarium prawosławnego w Polsce, na uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego.

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.