kurjer warszawski

Nowa kolejka

W tych dniach odbyła się narada przedwstępna nad projektem przeprowadzenia nowej linji kolei wązkotorowej na przestrzeni: Radzymin-Marki-Kobyłka-Wołominek-Czarna-Zenonów do Zagościńca. Na posiedzeniu tem, w którem uczestniczyło 30-tu domniemanych założycieli projektowanego Towarzystwa udziałowego, mającego za zadanie zbudowania pomienionej kolejki, obrady toczyły się pod przewodnictwem p. Więckowskiego, na którego zaproszenie biuro prezydjalne stanowili pp.: Granzow i Wojciechowski asesorowie, oraz Maksymiljan Grabowski sekretarz.

Uchwalono zaniechać tworzenia oddzielnego Towarzystwa udziałowego, ale, na wniosek inżyniera Littanera, zwrócić się do zarządu kolei markowskiej z propozycją pobudowania przezeń nowej bocznicy kolejowej w nieco odmiennym od pierwotnie projektowanego kierunku, a mianowicie od Marek przez: Maciołki, Kobyłkę, Wołominek, Annopol, Czarną i Zenonów do Zagościńca. Długość projektowanej w tym kierunku linji ko lejowej wynosiłaby wiorst 14, a koszt tej budowy obliczono w przybliżeniu na rbl. 70,000. Nowa bocznica połączyłaby przez Marki z Warszawą miejscowości, odznaczające się następującemi właściwościami i dodatniemi warunkami: Kobyłki są wsią kościelną i parafjalną; Wołominek własność p. Gustawa Granzowa, posiada obfite pokłady gliny, a rozparcelowany na 600 parceli należy obecnie do kilkudziesięciu właścicieli, dla których ułatwienie komunikacji jest jedynym sposobem korzystnego zużytkowania lub eksploatacji parcel; Annopol nadaje się na letnie mieszkania; Czarna jest miejscowością górzystą, porośniętą choiną, również nadaje się na mieszkania letnie; wreszcie Zenonów z rzeczką Czarną Strugą jest już miejscowością letniczą, liczącą dotąd 8 will, oprócz kilku projektowanych, położoną w zdrowem środowisku leśnem, mającem kąpiel w wodzie bieżącej i dobre warunki klimatyczne; Zagościniec nakoniec jest wioską, z której Zenonów wydzielono.

Wybrany na posiedzeniu tem komitet, złożony z pp. Józefa Więckowskiego, inż. Józefa Littauera, Józefa Orszagha i Zenona Zielińskiego upoważniono do wejścia w układy z koleją marecką, której zarząd skłania się do przeprowadzenia rzeczonej bocznicy od Marek, żąda wszakże gwarancji od za interesowanych 10% dochodu rocznie od wyłożonego kapitału. Układy zresztą są w toku. W sprawie tej odbędzie się ostatecznie posiedzenie zainteresowanych w poniedziałek nadchodzący, o godz. 7½ wieczorem, w lokalu przy ul. Siennej No 9, m. 3.

Kurjer Warszawski
R.80, nr 94 (4 kwietnia 1900)

Loading

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.