kurjer warszawski

Nowa kolejka

W tych dniach odbyła się narada przedwstępna nad projektem przeprowadzenia nowej linji kolei wązkotorowej na przestrzeni: Radzymin-Marki-Kobyłka-Wołominek-Czarna-Zenonów do Zagościńca. Na posiedzeniu tem, w którem uczestniczyło 30-tu domniemanych założycieli projektowanego Towarzystwa udziałowego, mającego za zadanie zbudowania pomienionej kolejki, obrady toczyły się pod przewodnictwem p. Więckowskiego, na którego zaproszenie biuro prezydjalne stanowili pp.: Granzow i Wojciechowski asesorowie, oraz Maksymiljan Grabowski sekretarz.

Uchwalono zaniechać tworzenia oddzielnego Towarzystwa udziałowego, ale, na wniosek inżyniera Littanera, zwrócić się do zarządu kolei markowskiej z propozycją pobudowania przezeń nowej bocznicy kolejowej w nieco odmiennym od pierwotnie projektowanego kierunku, a mianowicie od Marek przez: Maciołki, Kobyłkę, Wołominek, Annopol, Czarną i Zenonów do Zagościńca. Długość projektowanej w tym kierunku linji ko lejowej wynosiłaby wiorst 14, a koszt tej budowy obliczono w przybliżeniu na rbl. 70,000. Nowa bocznica połączyłaby przez Marki z Warszawą miejscowości, odznaczające się następującemi właściwościami i dodatniemi warunkami: Kobyłki są wsią kościelną i parafjalną; Wołominek własność p. Gustawa Granzowa, posiada obfite pokłady gliny, a rozparcelowany na 600 parceli należy obecnie do kilkudziesięciu właścicieli, dla których ułatwienie komunikacji jest jedynym sposobem korzystnego zużytkowania lub eksploatacji parcel; Annopol nadaje się na letnie mieszkania; Czarna jest miejscowością górzystą, porośniętą choiną, również nadaje się na mieszkania letnie; wreszcie Zenonów z rzeczką Czarną Strugą jest już miejscowością letniczą, liczącą dotąd 8 will, oprócz kilku projektowanych, położoną w zdrowem środowisku leśnem, mającem kąpiel w wodzie bieżącej i dobre warunki klimatyczne; Zagościniec nakoniec jest wioską, z której Zenonów wydzielono.

Wybrany na posiedzeniu tem komitet, złożony z pp. Józefa Więckowskiego, inż. Józefa Littauera, Józefa Orszagha i Zenona Zielińskiego upoważniono do wejścia w układy z koleją marecką, której zarząd skłania się do przeprowadzenia rzeczonej bocznicy od Marek, żąda wszakże gwarancji od za interesowanych 10% dochodu rocznie od wyłożonego kapitału. Układy zresztą są w toku. W sprawie tej odbędzie się ostatecznie posiedzenie zainteresowanych w poniedziałek nadchodzący, o godz. 7½ wieczorem, w lokalu przy ul. Siennej No 9, m. 3.

Kurjer Warszawski
R.80, nr 94 (4 kwietnia 1900)

Więcej tego autora:

+ Nie ma komentarzy

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.