historia terenów powiatu wołomińskiego

w dokumentach i wspomnieniach

Lipiny wycinki XIX wiek Zagościniec ziemiaństwo

Dobra ziemskie Lipiny i Zagościniec
0 (0)

Lipiny i Zagościniec, z przyległościami i przynależytościami, w okręgu Stanisławowskim, powiecie Radymińskim gubernji Warszawskiej, w gminie Ręczaje, parafji Kobyłka, pod jurisdykcją Sądu Pokoju w Radyminie, położone, poszukiwaną wierzytelnością hipotecznie obciążone, prawem własności do egzekwowanej dłużniczki Alojzy z Prażmocskich Boskiej po Aleksandrze Boskim pozostałej wdowy należące, i w tejże posiadaniu zostające przybliżonej rozległości około włók 60 obejmujące.

Na gruncie tych dóbr są następujące zabudowania:

 1. Dwór czyli dom mieszkalny drewniany, o parterze i facjatce, gontami kryty, dwa kominy murowane mający.
 2. Dom folwarczny drewniany gontami kryty o jednym kominie murowanym.
 3. Budynek z desek gontami kryty.
 4. Chlew z desek gontami kryty.
 5. Budynek z desek gontami kryty.
 6. Chlew z desek słomą poszyty.
 7. Czworak drewniany gontami kryty z kominem murowanym.
 8. Budynek murowany gontami kryty.
 9. Spichrz drewniany słomą poszyty.
 10. Stodoła drewniana słomą poszyta.
 11. Stodoła drewniana w słupy murowane postawiona, dach przy okapach gontami, a reszta słomą pokryta przy której jest kierat drewniany słomą poszyty.
 12. Stodoła drewniana słomą poszyta.
 13. Stodoła drewniana słomą poszyta.
 14. Budynek drewniany słomą poszyty.
 15. Obora drewniana gontem kryta.
 16. Czworak murowany, gontami kryty.
 17. Dzwonek na słupie drewnianym.
 18. Studnia cembrowina, z żurawiem.Wszystkie te powyżej wyrażone budowle otoczone Są płotami z żerdzi i sztachet drewnianych w słupy murowane, między ktoremi jest umieszczona brama, także z sztachet do zajazdu i ogrodzenie to stanowi podwórka.
 19. Dom murowany, gontami kryty, dwa kominy murowane mający.
 20. Czworak drewniany, słomą poszyty z kominem murowanym.
 21. Chlewek z desek słomą poszyty.
 22. Wiatrak drewniany.
 23. Dom drewniany słomą poszyty o jednym kominie
 24. Obórka drewniana słomą poszyta.
 25. Studnia z żurawiem.
 26. Karczma murowana, dachówką kryta o jednym kominie murowanym.
 27. Obórka drewniana słomą poszyta.
 28. Kuźnia drewniana gontami kryta o jednym kominie murowanym.
 29. Dom drewniahy słomą poszyty.
 30. Stodoła słomą poszyta.
 31. Ogród owocowy w którym są drzewa gruszkowe, śliwkowe, wiśniowe i t.p.
 32. Uli w ogrodzie trzy, w których jeden tylko z pszczołami.
 33. Sadzawka.
 34. Sadzawki dwie w ogrodzie.
 35. Sadzawka czyli dwie, z powodu że jest przedzielona w środku groblą do przejazdu, we wszystkich znajdują się ryby karasie i liny.

Na gruntach folwarku Zagościniec są następujące zabudowania:

 1. Dom drewniany gontami kryty z kominem murowanym.
 2. Sernik drewniany na słupie drewnianym.
 3. Piwnica murowana dachówka Kryta.
 4. Studnia cembrowana z żurawiem.
 5. Chlew z desek gontami kryty.
 6. Browar drewniany gontami kryty, przy browarze Kilsztok na podmurowaniu z cegły gontami kryty, Kilsztok rzeczony stanowi łączność z browarem, cztery kominy murowane mające.
 7. Studnia z odpowiednim przyrządem prowadzącym wodę do browaru.
 8. Czworak drewniany gontem kryty.
 9. Karczma drewniana słomą poszyta o jednym kominie.
 10. Stodoła drewniana, okapy gontem a reszta dachu słomą kryta.
 11. Szopka z desek deskami kryta.
 12. Obora drewniana słomą poszyta.
 13. Szopka drewniana słomą poszyta.
 14. Budynek drewniany gontami kryty, w którym mieści się wołownia, stajnia i spichrz.
 15. Studnia cembrowana z żurawiem

Obszerniejsze opisanie powyż. zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą kierującego Leona Krysińskiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 489c zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży, w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I złożone, przejrzane być mogą.

Zajęcie w kopjach doręczono:

 1. Ludwikowi Przeździecklemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Radiminie, tamże urzędującemu, na ręce własne, d. 28 Stycznia (9 Lutego) 1874 r.
 2. Feliksowi Żołądowskiemu Wójtowi gminy Ręczaje do której to gminy dobra ziemskie Lipiny i Zagościniec z przyległościami należą, we wsi Ręczaje p-cie Radomskim zamieszkałemu, i urzędującemu na ręce Mateusza Karczewskiego Pisarza tejże gminy, d 30 Stycznia (11 Lutego) 1874 r.

Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Warszawie d. 9 (21) Lutego 1874 r., zaś w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej, wpisane zostało.

Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na jawnem posiedzeniu Trybunału tutejszego Wydziału I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod No 549 o godzinie 10 z rana dnia 19 Kwietnia (1 M aja) 1874 r.

Sprzedażą kierować będzie Leon Krysiński Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.

Warszawa d. 23 Lutego (7 Marca) 1864 r.

R. Linowski

Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie d. 23 Lutego (7 Marca) 1874 r.

R. Linowski

Po odbyciu w dniach: 19 Kwietnia (1 Maja), 3 (15) i 17 (29) Maja 1874 r. trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia dóbr ziemskich Lipiny i Zagościniec, w o-gu Stanisławowskim, powiecie Radymińskim położonych, Trybunał Cywilny w Warszawie wyrokiem w powyższej ostatniej dacie wydanym, termin do przygotowawczego przysądzenia rzeczonych dóbr na dzień 28 Czerwca (10 Lipca) 1874 r. godzinę 10 z rana, w miejscu zwykłych swoich posiedzeń pod N. 549 w Wydziale I wyznaczył.

Licytacja W tym terminie rozpocznie się, a mianowicie; dóbr Lipin od sumy rs. 6,000, zaś dóbr Zagościniec od sumy rs. 4,000, jako sum postąpionych przez popierającego sprzedaż wierzyciela w warunkach licytacyjnych, w terminie zaś ostatecznego przysądzenia zacznie się od 2/3 części szacunku taksą biegłych wykryć się mającego.

Warszawa d. 20 Maja (1 Czerwca) i 1874 r.

R. Linowski.

Dziennik Warszawski
R.11, № 108 (6 czerwca 1874)

 2,055 odsłon,  4 odsłon dzisiaj

Oceń ten tekst
[Total: 0 Average: 0]

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.